Back to All Events

THE DAY AFTER TOMORROW


Harstad Kino
Kr 90,- / Gratis med festivalpass
Norske undertekster

Nathalie (Isabelle Huppert) underviser i filosofi på en videregående skole i Paris. Hun er levende opptatt av jobben og liker spesielt å innvie elevene i gleden ved å tenke. Hun er gift med to barn og fordeler tiden mellom familien, tidligere studenter og sin meget krevende mor. En vakker dag annonserer ektemannen at han forlater henne til fordel for en annen kvinne. I sin plutselig påtvungne frihet må Nathalie gjenoppfinne livet sitt.

Mia Hansen-Løves femte spillefilm innebærer et brudd med ungdomsfortellingene. I stedet har hun valgt å utforske aldring i et kraftfull, men samtidig ironisk kvinneportrett. Filmen kretser rundt spørsmål om lykke, det å ha et kall, og verdien eller selvbedraget i etablerte former for livsførsel. Den forteller ikke bare om et enkeltmenneskes søken etter nye veier, men spør også om - og i hvilken utstrekning - filosofi kan anvendes på hverdagslivet.

Med EDEN (2014) sementerte franske Mia Hansen-Løve sin status som en av Europas mest interessante unge filmskapere, og med sin nye film beviser hun at talentet hennes ikke begrenser seg til å skildre unge mennesker. Rollen som Nathalie lar nemlig Isabelle Huppert demonstrere en oppsiktsvekkende bredde, som kombinert med en løs og uanstrengt struktur gjør DAGEN I MORGEN til en usedvanlig nyanserik og sjarmerende karakterstudie.

"Gorgeous" - Variety

"Isabelle Huppert is note-perfect" - The Guardian

"Huppert is a sheer delight" - Sight & Sound

"A great character study where the individual scenes will linger and stir longer than you'd expect" - Collider

Regi og manus: Mia Hansen-Løve. 2016, Frankrike / Tyskland. Originaltittel: L'Avenir. Språk: engelsk/fransk/tysk Genre: Drama, Skuespillere: Isabelle Huppert, André Marcon, Roman Kolinka, Edith Scob    Distribusjon: Another World EntertainmentLengde: 1 t. 40 min. Aldersgrense 15 år

INFORMATION IN ENGLISH

Venue:  Harstad Kino
NOK 90, - / Free with festival pass
French language, Norwegian subtitles

Nathalie (Isabelle Huppert) teaches philosophy at a high school in Paris. She works hard and she especially likes to introduce the students in the joy of thinking. She is married with two children and benefits time between family, former students and their demanding mother. One day her husband advertises that he is leaving her for another woman. In her sudden enforced freedom Nathalie must reinvent her life.

French Mia Hansen-Løve is one of Europe's most acclaimed young filmmakers In this film she has chosen to explore aging in a powerful, yet ironic woman portrait. The film revolves around the question of happiness, having a calling, and the value or even deception in established forms of conduct. It tells not only about an individual's quest for new paths, but also ask whether - and to what extent - philosophy can be applied to everyday life.

Isabelle Huppert demonstrates a startling breadth, which coupled with a loose and effortless structure makes DAY TOMORROW an extraordinarily nuanced and charming character study.

Direction and screenplay: Mia Hansen-Løve. 2016 France / Germany. Original title: L'Avenir. Languages: English / French / German Genre: Drama, Starring: Isabelle Huppert, André Marcon, Roman Kolinka, Edith Scob Distribution: Another World Entertainment Length: 1 hr. 40 min. Age limit 15 years

Earlier Event: October 29
ARCTIC URBANISM
Later Event: October 29
HAVET BRENNER