OM AMIFF

Velkommen til den fjerde utgaven av Arctic Moving Image & Film Festival (AMIFF) i Harstad, 17.–20. Oktober 2019.

Vi gir dere en langhelg full av store kunst- og filmopplevelser, i og utenfor kinoen. Møt filmskapere og kunstnere, og delta i samtaler. La deg bevege og undre – og kos deg på kafe mellom opplevelsene!

AMIFF feirer film i alle sine kunstformer, gjennom fortid, nåtid og fremtid, og utforsker samfunnet vårt, i vår Arktiske bakgård og verden for øvrig. Vi viser både narrativ film, og ‘bevegelige bilder’ (moving image), altså videokunst, eksperimentell film og tidsbaserte installasjoner og skulpturer, som gir muligheten til å utforske berøringspunktet mellom disse. Festivalen vil ha interessante paneldiskusjoner, foredrag, Q&A’s og verksteder, og det blir film og aktiviteter for barn og ungdom. Arctic Moving Image & Film Festival (AMIFF) ønsker å være en møteplass som gir inspirasjon og engasjement hos det generelle publikum, studenter og profesjonelle innen film og visuell kunst, samt aktører innen tema som verkene tar opp.

Arctic Moving Image & Film Festival vil foregå for fjerde gang 17. – 20. oktober 2019. Den vil skje i Harstad, i sine to kinosaler der og ute i bybildet.
 

FILMTYPER

De konvensjonelle filmene som vil vises vil i hovedsak være ny og eldre internasjonal 'kvalitetsfilm', altså engasjerende spillefilm, kortfilm og dokumentar av høy kunstnerisk kvalitet og som appellerer til ettertanke, for voksne og unge. En del eldre populære filmer vil også vises. Alle filmene velges ut på grunnlag av deres kunstneriske og/eller samfunnsmessige betydning. Også nordnorsk film, og film fra resten av Arktis, vil vises.

De bevegelige bildene (videokunst, eksperimentell film og tidsbaserte installasjonene og skulpturene) vil bestå av både norske og internasjonale verk. Det vil være forskjellige kunstkuratorer som har ansvaret for forskjellige program innen denne delen av festivalen.


OM FESTIVALENS KONSEPT

Festivalens konsept springer ut av at filmmediets historie er relativt kort, men har en gryende lengde, og at filmmediet, som vi møter gjennom offentlige og private rom som kino, TV, internett, vår egen smarttelefon og gallerier, er blitt en del av vår identitet. For eksempel er det nå mulig å reflektere tilbake flere generasjoner ved bruk av arkivfilm. I tillegg reflekterer filmmediet fremover gjennom ny teknologi som Virtual Reality og videomapping. I dagens samfunn er film et kraftfullt kunstutrykk, som man kan se for eksempel ved at i noen land blir regissører og visuelle kunstnere som bruker filmmediet, forfulgt og fengslet. Festivalen ønsker derfor å utforske filmmediets mange kunstneriske uttrykk i sin helhet, gjennom historien, for å se på hvilke historier som blir fortalt og hvordan de blir fortalt, blant annet den Arktiske historien, som jo har blitt lite undersøkt. Dessuten tillater kombinasjonen av konvensjonell film og bevegelige bilder i en og samme festival, en utforskning av kryssningspunktet mellom disse to, som jo også er et relativt uoppdaget territorium.


MÅL MED FESTIVALEN

Filmfestivalen ønsker å være en møteplass som gir inspirasjon og engasjement hos det generelle publikum, den profesjonelle sfæren innen film og visuell kunst, samt aktører innen tema som filmene tar opp. Festivalen ønsker også å styrke identiteten til oss som bor i Harstad og omegn, ved å gi mulighet til å se film fra vår egen region, og å vise tilreisende vår kultur gjenneom film og bevegelige bilder. Festivalen vil være med på å styrke profesjonaliseringen av filmskapere og visuelle kunstnere i NordNorge, og legge til rette for talentskaping hos barn og unge i regionen. Festivalen ønsker med andre ord å gjøre det litt bedre å bo i, og besøke, Sør-Troms.


ÅRETS TEMA 2019: ‘SANNHETER OG MYTER’

Temaet tolkes i vid forstand. Vi Tema for AMIFF 2019 er «Sannheter og myter». Festivalen ønsker å se på myter og sannhet i politikk, samfunn, historie, kunst og media. I dagens teknologiske medieverden er det ikke lett å skille mellom sannheter og løgner. Fake news er et konsept vi i det siste har blitt alt for godt kjent med. Det er skremmende hvordan nyheter, valgkamper eller hendelser i dag kan manipuleres slik at vi aldri kan være helt sikker på hva som er sant. Dessuten ligger det i menneskets natur å skape myter om ‘det andre’, det ukjente, det vi ikke forstår. Arktis har vært et myteomspunnet sted gjennom tidene, og stadig nye myter lages. Kan filmmediet og kunst hjelpe oss å forstå denne gråsonen, og hvordan har vi brukt filmmediet igjennom historien til å formidle sannheter og skape myter? Hva fremhever vi og hva gjemmer vi bort? Hvem får sine historier fortalt?

Vi er ute etter lokalt arkivmateriale innen film. Om du har film som du ønsker å dele i forbindelse med festivalen, så kontakt oss gjerne .