Back to All Events

68°14 ́N + 69°39 ́N: Filmer fra Nordland kunst og filmfagskole og Tromsø Kunstakademi

Vi skal treffes, Hamid Waheed 2017

Vi skal treffes, Hamid Waheed 2017

Harstad Kino Sal 2

Nordland kunst- og filmfagskole og Kunstakademiet i Tromsø, presenterer, i samarbeid med AMIFF, et grensesprengende program med film- og videoverker som beveger seg i rommet mellom film og visuell kunst. Utdannelsen i bevegelige bilder på NKFS krysser film og billedkunst for å utvide og utfordre begge felt. Samtidig legger studiet vekt på å utforske metoder for kollektiv tenkning og praksis innenfor et felt som er i rivende utvikling, både teknologisk og innholdsmessig. Kunstakademiets samtidskunstprogram er del av et multidisiplinært fakultet for billedkunst, som består av kreativ skriving, musikk, drama og teater, og fordypning i kunst og kultur, hvilket åpner for samarbeid og utveksling mellom disiplinene. Derfor er samarbeidet med NKFS og Kunstakademiet i Tromsø spesielt interessant for AMIFF og noe vi søker å bygge videre på. I løpet av programmet blir det samtale og diskusjon med skaperne av verkene om deres individuelle praksis.

Kuratorkollektivet Hærk, ved Nordland kunst- og filmfagskole, har samarbeidet med kurator in-residence Erik Martinson i utvelgelsen av de åtte presenterte arbeidene. Programmet utforsker begjær og frustrasjon på ulike måter. Dette kommer til uttrykk som dissonans både i og mellom arbeidene. Programmet tar et dypdykk i motsigende narrativer, voyeuristiske maktstrukturer og territorielle forhandlinger. Utvalget av studentarbeider viser flere måter å interagere med bevegelige bilder på, der variasjonene strekker seg fra formelle til konseptuelle interesser.


Program


Apokryfos

Stian Bekkvik Norge 2018 06:41

En syntese av forskjellige stemmer, intensjoner og språk. Handler ikke om bevegelsen I bildet(en illusjon), men om bevegelsen mellom bildene, mellom et interiør til et eksteriør, fra kamera til kropp, fra lys til skygge. Et hovedsakelig estetisk eksperiment med ledige rom for ideer, for umulige rom, mellom leddene.

apokryfos 2.png


Swim with Dolphins

Malin Lin Nordström Sverige/Taiwan 2017 03:40

For en generasjon drømmere finnes livsstilinspirasjon og ”bucket lists” om ting å gjøre før en dør i overflod online. På store anonyme nettfora, som Flashback og Familjeliv, kan vi ta del i hvordan vanlige mennesker tilbringer deres kvelder og helger.

MLN_SWD_snap.png

Vi skal treffes

Hamid Waheed Norge 2017 04:40

En utforskning av forholdet mellom kikker-rollen og et bilde i regi av seg selv.

Skjermbilde 2018-03-26 kl. 15.55.47.png

Den andre

Marianne Lauritsen Norge 2018 13:00

En tilnærming til noe som kan være seksualitet. Men så igjen, kanskje ikke.

marianne_splash2.jpg

Hilda and Maude

Øystein Qviller Norge 2018 03:26

Hilda og Maud oppdager noe som forandrer livene deres for alltid.

Still_HildaandMaud.jpg

Et åpent landskap

Magnus Holmen Norge 2018 10:20

Å tenke at vårt sinn henger sammen med andres sinn er en idé om naboskap, et felleskap i og med omgivelsene. I et åpent landskap blir denne ideen utfordret. Bør flertallet føye seg til samholdet innenfor et kontorlandskap som rommer ulike livssyn, eller er det viktigere å stenge seg inne i sin egen hule.

Skjermbilde 2018-10-12 kl. 12.26.52.png

Cryo

Henrik Lande Norge 2018 02:14

Synopsis: Hva kaller vi disse store lysende tingene som er festet på bygninger? Logoskilt? Hvorfor får de være så fremtredende i bybildet? Hvordan påvirker de oss?

Skjermbilde 2018-10-11 kl. 22.49.43.png

Søster

Franciska Eliassen Norge 2018 11:21

Synopsis: I Søster inviteres publikum inn i en films idéprosess. En stemme guider oss gjennom collager, musikk og lyd, som skisserer en mulig film om to søstre. Filmen utforsker grensene mellom minner, virkelighet og fantasi. Gjennom dette skapes et univers fylt av larver, glitter og mytiske skikkelser.

3_Søster.jpg
Earlier Event: October 18
Later Event: October 19
LATENT RIVER