ÅRETS BESTILLINGSVERK AV UNG KUNSTNER - HEDDA BREMSETH
Oct
18
to Oct 21
NO

ÅRETS BESTILLINGSVERK AV UNG KUNSTNER - HEDDA BREMSETH

 • Harstad kino, City Bar & Diner (map)
 • Google Calendar ICS
Tander - still 2.jpg

Helga-Marie er gjestekurator for den tredje utgaven av AMIFF i Harstad, der hun har valgt kunstnerne Lars Laumann (f. 1975 i Brønnøysund) og Hedda Kristine Bremseth (f. 1986 i Stjørdal) som henholdsvis etablert og ung kunstnerprofil. I tillegg til å vise et utvalg av Bremseths filmer i kinoen, har Hedda også produsert et nytt arbeid for AMIFF 2018 som vil ha premiere på festivalen under åpningen.

FILMPROGRAM HEDDA BREMSETH

TORSDAG 18. OKT kl. 19.00 // TANDER // HARSTAD KINO SAL 1

LØRDAG 20. OKT kl. 21.15 // FILM, SAMTALE OG DJ // CITY BAR & DINER (2. etage) // GRATIS

KONTINTUERLIGE VISNINGER 18.-21. OKT I KINOENS ÅPNINGSTIDER // KINOENS FOAJE

TANDER (22 min) 2018 – PREMIERE

TORSDAG 18. OKT kl. 19.00 / HARSTAD KINO SAL 1

Nettdating er et fenomen vi alle kjenner til, enten om vi har gjort det selv, kjenner noen somgjør det, eller har lest om folk som har blitt lurt opp i stry av falske profiler. Kjærlighetslengsel, å treffe den rette, eller rett og slett litt spenning i hverdagen er noen av de vanligste grunnene til at folk chatter med fremmede. Noen ganger ender chatten med etmøte «in real life».... Dateappen Tinder forteller deg hvor langt unna potensielle dater befinner seg. Bor man i en storby, er det ikke langt mellom «drømmepartnerne». Bor man i Nord Norge og utenfor de største byene, kan det være langt til nærmeste date. I kortfilmen «Tander» møter vi en kvinne som legger ut på en lengre reise for å treffe en mann hun har chattet med på Tinder. I kinoens foaje, kontinuerlige visninger

I KINOENS FOJE KONTINTUERLIGE VISNINGER 18.-21. OKT I KINOENS ÅPNINGSTIDER

IDIOTEN (6:06 min) 2005

En sann historie om ekte kjærlighet.

YOU AND ME (14:16 min) 2015

Hva skjer når du blir meg og jeg blir deg? Et samlivseksperiment. Et forsøk på intimitet (2:43 min) 2016 Å kommunisere med intimitet kan være vanskelig når begge vil det samme.

KARRIEREBYGGING (16 min) 2016

Bremseths avgangsarbeid ved Nordland kunst- og filmfagskole. «Bittert, kynisk, vittig, skarpt og på samme tid intenst romantisk hinsides all fornuft» (Kunstkritiker Tommy Olsson i Klassekampen) Some people have real problems (7:34 min) 2016 En alenemor søker begjær for å få tilfredsstilt sine behov, men er det der behovene ligger?

PROGRAM PÅ CITY LØRDAG 20. OKT kl. 21.15

VISNING AV TANDER (22 min) 2018 OG SAMTALE MED KUNSTNER HEDDA OG KURATOR HELGA-MARIE NORDBY. DJ ETTERPÅ.


image1.jpeg

HEDDA BREMSETH:

Hedda Kristine Bremseth er en ung kunstner og filmskaper fra Brønnøysund, basert i Kabelvåg. Heddas kunstneriske praksis er en blanding av performance, film og stand-up hvor hun er både hovedperson og regissør. Med utgangspunkt i eget liv utforsker og utfordrer hun det å være kvinne, ung kunstner og alenemor. Her blottlegges begjær, kynisme og bitterhet, og intimitetsgrenser tøyes i alle retninger, ubehagelig og nakent, men også til å le av. Hennes filmer peker på en ensomhet og utenforskap, som vi nok alle til tider kan kjenne oss igjen i. Hedda gikk ut med en Bachelor i samtidskunst ved Nordland kunst og filmfagskole i 2016 og til høsten starter hun på master ved Kunstakademiet i Trondheim. Hennes filmer har bl.a. blitt vist ved Tromsø internasjonale filmfestival (TIFF), Toronto International Shortfilmfestival, Ponte Nordica i Sao Paulo, samt Amandus Lillehammer internasjonale studentfilmfestival, Feministisk kortfilmkveld på Kulturhuset i Oslo og Galleri Lille Kabelvåg.


“På norske wikipedia står det følgende om periferi: En periferi er den ytre kant eller del av et område. I overført betydning brukes periferi også om sosiologiske ytterkanter for eksempel innen Politikk. De to kunstnerne jeg har invitert til AMIFF beveger seg begge i en slags menneskelig periferi eller randsone. Den ene bruker seg selv som forskningsobjekt, den andre henter sin inspirasjon fra populærkulturens utkanter og mennesker som befinner seg utenfor normen. Deres felles omdreiningspunkt er utenforskap og ensomhet. Der den ene presser oss inn i et lokalt, intimt, kleint og til tider hylende morsomt univers, tar den andre oss verden rundt gjennom sitt omfattende persongalleri. Begge kunstnere bryter ned grensene mellom dokumentar og iscenesettelse, mellom fiksjon og fakta og etterlater en følelse av tvetydighet og uro.” - Helga- Marie Nordby

HELGA- MARIE NORDBY:

Helga-Marie Nordby har arbeidet aktivt som kurator og institusjonsleder i Norge siden 2002. De siste fire årene har hun hatt sin base i Berlin. Som kurator har hun lang erfaring med både tradisjonelle utstillingsformater og større utendørs prosjekter. Hun er bl.a. en av initiativtakerne til Salt – et nomadisk initiativ for kunst, kultur og miljø i Arktis. Hun kuraterte UKS-biennalen i 2004, LIAF 2010, Norsk Skulpturbiennale 2i 013, Seeable/Sayable på Kunstnernes Hus i 2016, Coast Contemporary 2017. Fra 2009-2012 var hun instituttleder for Kunstakademiet i Tromsø, og 2005-2009 daglig leder for Unge Kunstneres Samfund i Oslo. Hun har en master i kuratering fra Goldsmiths College i London, i tillegg til studier i kunsthistorie, teatervitenskap og filosofi ved Universitetet i Oslo. Nordby har vært leder for Lofoten International Art Festivals kunstneriske råd siden 2009. Hun satt også som Norges representant i ekspertgruppen for Nordisk ministerråds kunst- og kulturprogram (2012-2016). Hun er styremedlem i Kunst i Oslo (Kulturetaten Oslo kommune) og medlem i Norsk Billedhoggerforenings programråd, samt Kulturkirken Jakobs programråd. Nordby er kurator for Tegnetriennalen 2019

 Helga-Marie vil også delta i et panel om "formidling av film og bevegelige bilder i det offentlige rom", moderert av Mike Sperlinger. Stedsspesifikke kunstprosjekter preget av åpenhet, dialog og det uforutsigbare står sentralt i hennes kuratoriske virke, og viser seg tydelig i hennes kuraterte prosjekt for AMIFF 2018.

Helga-Marie vil også delta i et panel om "formidling av film og bevegelige bilder i det offentlige rom", moderert av Mike Sperlinger. Stedsspesifikke kunstprosjekter preget av åpenhet, dialog og det uforutsigbare står sentralt i hennes kuratoriske virke, og viser seg tydelig i hennes kuraterte prosjekt for AMIFF 2018.

View Event →
COMMISSIONED WORK BY YOUNG ARTIST - HEDDA BREMSETH
Oct
18
to Oct 21
ENG

COMMISSIONED WORK BY YOUNG ARTIST - HEDDA BREMSETH

 • Harstad kino, City Bar & Diner (map)
 • Google Calendar ICS
 Tander (2018)

Tander (2018)

Helga-Marie is guest curator for the third edition of AMIFF in Harstad, where she has chosen artists Lars Laumann (born 1975 in Brønnøysund) and Hedda Kristine Bremseth (born 1986 in Stjørdal) as the established and young artist profile. In addition to showing a selection of Bremseth's films in the cinema, Hedda has also produced a new work for AMIFF 2018, which will premiere at the festival during the opening.

FILM PROGRAMME HEDDA BREMSETH

THURSDAY OCT 19. at 19.00 // TANDER+CONCERT // HARSTAD CINEMA SAL 1SATURDAY OCT. 20. at 21.15 // FILM, CONVERSATION AND DJ // CITY BAR & DINER (2. floor) // FREE OF CHARGE

SCREENING OF TANDER (22 min) 2018 AND CONVERSATION WITH ARTIST HEDDA AND CURATOR HELGA-MARIE NORDBY.

CONTINIOUS SCREENINGS 18.-21. OCT. // DURING CINEMAS OPENING HOURS // HARSTAD CINEMA // FREE OF CHARGE

IDIOTEN (6:06 min) 2005

A true story story about real love.

YOU AND ME (14:16 min) 2015

ET FORSØK PÅ INTIMITET (2:43 min) 2016

KARRIEREBYGGING (16 min) 2016


image1.jpeg

HEDDA BREMSETH:

Hedda Kristine Bremseth is a young artist and filmmaker from Brønnøysund, based in Kabelvåg. Hedda's artistic practice is a mix of performance, film and stand-up, where she is both the main character and the director. On the basis of her own life, she explores and challenges being a woman, a young artist and a mother. Hedda has a Bachelor of Contemporary Art from Nordland College of Art and Film, and this autumn she started at her masters at the Academy of Fine Arts in Trondheim. Her films and works have been screened at the Tromsø International Film Festival (TIFF), the Toronto International Short Film Festival, Ponte Nordica in Sao Paulo, and the Amandus Lillehammer International Student Film Festival, Feminist Short Film Evening at the Culture House in Oslo and Lillevåg Gallery.


CURATOR HELGA- MARIE NORDBY:

Helga-Marie Nordby has worked actively as curator and institutional leader in Norway since 2002. For the past four years, she has been based in Berlin. As a curator, she has extensive experience with both traditional exhibition formats and larger outdoor projects. She was one of the initiators of Salt - a nomadic initiative for art, culture and the environment in the Arctic. She curated the UKS Biennale in 2004, LIAF 2010, Norsk Skulpturbiennale 2i 013, Seeable / Sayable at Kunstnernes Hus in 2016, Coast Contemporary 2017. From 2009-2012 she was head of the department for the Academy of Fine Arts in Tromsø, and 2005-2009 Managing Director of Young Artists Society in Oslo. She holds a Master's degree from Goldsmith's College in London, as well as studies in art history, theater science and philosophy from the University of Oslo. Nordby has been artistic director of Lofoten International Art Festivals since 2009.

IMG_1402 (1).JPG
View Event →
★
Oct
18
9:45 PM21:45
NO

Johann Lurf

Med besøk av filmskaperen!

Harstad Kino
Kr 110,- 

Johann Lurf gjester AMIFF for å vise og snakke om sin høyst unike og sensasjonelle eksperimentelle essay- og arkivfilm ★, som kun består av funnet materiale av stjernehimmelen gjennom hele filmhistorien, samlet fra imponerende 550 filmer! (Og det stopper ikke der. Johann vil fortsette sitt fascinerende og ambisiøse livsprosjekt ved å lage en ny, oppdatert versjon hvert år.) Kom å bli med på denne nostalgiske og fortryllende reisen med blikk tilbake, inn i vår tid ut mot det endeløse verdensrommet.

"OM ★ 
Tag med på rumrejse i flere forskellige stjernehimler fra mere end 550 film i kronologisk rækkefølge fra den dag de fik premiere. Filmen bliver der en samlet lang, bevidsthedsudvidende oplevelse - dette er en stjernerejse for sande filmfans! 
Billeder af stjernehimler fra film klippet sammen i én lang kosmisk totaloplevelse. Det er i al simpelhed opskriften på Johann Lurfs nyeste værk. Simpel idé, men en bevidsthedsudvidende oplevelse af intergalaktiske proportioner, som må og skal opleves i biografen. Fra Georges Méliès' rumeventyr i slutningen af 1800-tallet over sovietisk science fiction til 'Star Wars', og helt frem til i dag. Lurfs film er mere end noget andet en film om himmelrummet som det ultimative lærred, som fantasifulde filmskabere - og deres publikum - i 120 års har projiceret deres drømme op på. Det er nemlig kun for ganske nylig, at man har udviklet en kamerateknologi, der er sensitiv nok til at gengive stjernernes lys på film. Stort set alle de himmelrum, vi her oplever, er skabt i special effects-studier, og Lurfs film danner et katalog over hvordan kreative filmfolk har forestillet sig det uendelige univers. Derfor giver det god mening, at Lurfs egen film i princippet er uendelig: Der vil over de kommende år blive tilføjet endnu flere nye klip til et allerede overvældende originalt værk."
(CPH:DOX in March 2018)

"Johann Lurf har laget et enestående verk, der vi ser det stjernefylte himmelrommet slik det er skildret i 550 filmer gjennom filmhistorien!"
(Cinemateket Oslo, June 2018)

Regi, konsept og realisering: Johann Lurf Lyd: Nils Kirchhoff År: Østerrike 2017 Språk: Ingen dialog, Spilletid: 99 min.

Vi anbefaler og fortsette reisen på lørdag i Stjerneteltet/Nástegoahti, av og med Ánte Mikkel Gaup, som introduserer oss for den mytiske samiske stjernehimmelen.

lurf_star_1980_bbts.jpg

View Event →
★
Oct
18
9:45 PM21:45
ENG

Venue: Harstad Cinema


Filmmaker present!

Johann Lurf will attend AMIFF to screen and talk about his highly unique, sensational and ambitious experimental film ★, consisting solely of found-footage material of starry skies through cinematic history, collected from non the less then impressive 550 films! (That is, so far. Johann will continue the project by providing a new, longer version each year.)

 

"A film with no answers but as many questions as there are stars in the universe, Austrian structuralist Johann Lurf has chosen an audacious and ever-expanding subject for his feature film debut: the stars of cinema. Not the movie stars, but the stars in the night´s sky, pinpricks of light against the darkness excerpted from films beginning at cinema´s dawn and continuing to this present day in a project that is planned to be expanded yearly. These stellar instances, riven from context with sound intact—ambient hums, grand orchestral scores, pedantic explanations, dreamy speculation—are magical fields of darkness sprinkled with possibilities. Lurf´s jazzy editing, balancing tranquil concentration and jumpy jitters based on his methodology of retaining each clip´s length, image and sound, sends the audience on a journey across the tones of promise and threat that emanate from the cosmos. A subject difficult if not impossible to accurately photograph on film, we are therefore greeted again and again by the varied interpretations of the starry night by matte artists and special effects wizards, gazing now in stillness, now in careening motion across or into space at incandescent nebulae, distant twinkling dots, and the black void in-between. Surveying a history of cinema´s fixation with, and escape to, outer space, we find both what audiences in their own times saw up there, as well as mirrors of our own wonderment: Awe, terror, hope, arrogant confidence, melancholic yearning and blank, awesome silence. These are the rare moments when the movie audience, backs to the projector, in fact faces light projected at them: Our eyes are the screens for the cinema of the stars." (Daniel Kasman)

"Stargazers watch out! Johann Lurf went to the tremendous effort of collecting starry skies from no fewer than 553 movies and mounting them in chronological order, from 1905 all the Milky Way to 2017. The amazing result is an unadulterated, searched footage documentary with a stunning soundtrack, a vast catalogue of mostly imagined firmaments from throughout film history." (Diagonale 2018, mz)

"A film that defies easy explanation, ★ is filmmaker Johann Lurf’s inventive examination of how outer space has been portrayed in movies. 
You don’t have to be a scientist to find space fascinating. Few things in the universe have enthralled, perplexed, and inspired such a diverse group of people, from astronomers and philosophers to artists and ordinary people walking at night. Artists were so inspired by the heavens that they created artwork of celestial objects — even when you see a “photo” of other planets and stars, it is often an artist’s rendering.
Lurf playfully shows how cinema turned the stars into endless metaphors, dreams, and warm blankets. There is no story or characters — only movie scenes worked together outside of their contexts. We put our own thoughts into the stunning scenes while each clip’s sound design presents us with ambience, brief dialogue, or loud music. The editing enthralls us as space is not depicted the same in every clip. If you have a love affair with movies and the sky, ★ is the ultimate romantic art film."
(Sundance Film Festival in January 2018)

"This film’s ambition is both precise and lofty: an exploration of cinematic history consisting solely of scenes of starry skies. No landscapes, not even trees or roofs. A cloud or a satellite perhaps. No subtitles either. The excerpts retain their original – often kitsch or bombastic – soundtracks and are in chronological order. Initially, the iconography is pretty naive, but later viewers are presented with a galaxy of stylistic approaches and technical solutions. The more recent, the more realistic. Besides a trip through film history, ★ is also a conceptual work that elicits questions concerning our relationship with time and space. Moreover Lurf forces us to reflect on human aspirations. Yet his own ambitions are also exceptionally high: he wants to make an unending director’s cut, providing a new, longer version each year."
(Rotterdam International Film Festival in January 2018)!

Director, consept and realisation: Johann Lurf Sound: Nils Kirchhoff Year: Austria 2017 Language: No dialogue, Running time: 99 min

lurf_star_1980_bbts.jpg

View Event →
NORDLAND KUNST- OG FILMFAGSKOLE OG KUNSTAKADEMIET I TROMSØ PRESENTERER
Oct
19
1:00 PM13:00
NO

NORDLAND KUNST- OG FILMFAGSKOLE OG KUNSTAKADEMIET I TROMSØ PRESENTERER

Fredag 19. okt kl.13.00 /Harstad Kino Sal 2

Nordland kunst- og filmfagskole og Kunstakademiet i Tromsø, presenterer, i samarbeid med AMIFF, et grensesprengende program med film- og videoverker som beveger seg i rommet mellom film og visuell kunst. Utdannelsen i bevegelige bilder på NKFS krysser film og billedkunst for å utvide og utfordre begge felt. Samtidig legger studiet vekt på å utforske metoder for kollektiv tenkning og praksis innenfor et felt som er i rivende utvikling, både teknologisk og innholdsmessig. Kunstakademiets samtidskunstprogram er del av et multidisiplinært fakultet for billedkunst, som består av kreativ skriving, musikk, drama og teater, og fordypning i kunst og kultur, hvilket åpner for samarbeid og utveksling mellom disiplinene. Derfor er samarbeidet med NKFS og Kunstakademiet i Tromsø spesielt interessant for AMIFF og noe vi søker å bygge videre på. I løpet av programmet blir det samtale og diskusjon med skaperne av verkene om deres individuelle praksis ledet av rektor ved Nordland kunst- og filmfagskole Katja Eyde Jacobsen.

View Event →
NORDLAND COLLEGE OF ART AND FILM AND TROMSØ ART ACADEMY PRESENTS
Oct
19
1:00 PM13:00
ENG

NORDLAND COLLEGE OF ART AND FILM AND TROMSØ ART ACADEMY PRESENTS

Harstad Cinema Sal 2

Nordland College of Art and Film and Tromsø Art Academy, in collaboration with AMIFF, presents a programme of film and video works in the space between film and visual art. The moving image programme at Nordland College of Art and Film, include film and visual arts in the same programme to expand and challenge both fields. At the same time, the study emphasizes exploring methods for collective thinking and practice within a field that is in rapid development, both technologically and in terms of content. The Art Academy's contemporary art program is part of a multidisciplinary faculty of visual arts, consisting of creative writing, music, drama and theater, and specialization in art and culture, which allows for cooperation and exchange between the disciplines. Therefore NKFS and the Academy of Fine Arts in Tromsø are particularly interesting for AMIFF and a collaboration we seek to continue. During the programme there will be conversations with the artists and filmmakers abou their individual practice, led by the principal of Nordland College of Art and Film, Katja Eyde Jacobsen.

View Event →
Oct
19
3:15 PM15:15
NO

LATENT RIVER

Latent River Poster (1).jpg

Fredag 19. OKT, kl 15:15, Harstad Kino, sal 2

Tidligere professor ved kunstakademiet i Tromsø, Nicolas Siepen, laget denne eksperimentelle filmen sammen med studenter på akademiet I 2014. En av dem var Matti Aiko, som kommer og presenterer filmen sammen med Nicolas Siepen. Filmen er laget i Brazil og Tromsø.

The film Latent River takes place in a abandoned ruin: the destroyed theatre of Casa do Povo in São Paulo. Flooded by a underground river, which springs up in the rain forest region, muddy waters transported the real and latent catastrophes of the dispossessed from the past into theatre. In these silent ruin, Latent River creates an anthology and index of variations, “short stories” and gestures framed by the catastrophe and set off a movement of resurrection and ungrounding. It tells it's story with darkrooms and gloomy light, when the warm rain is woven like silk threads into the the fabric of the big city in the south. Look look the dust is growing. A dark storm is coming, blow over clouds of glitter and purple fog at the shores of high north. - Nicolas Siepen

Latent River, 2014 (27 min), Brazil/Norge

View Event →
Oct
19
3:15 PM15:15
ENG

LATENT RIVER

Latent River Poster (1).jpg

Harstad Kino, sal 2

Former professor at the Art Academy in Tromsø, Nicolas Siepen, made this film together with students there in 2014. One of the studenst, Matti Aiko, and Nicolas Siepen, will present the film. The film is shot in Brazil and Tromsø.

The film Latent River takes place in a abandoned ruin: the destroyed theatre of Casa do Povo in São Paulo. Flooded by a underground river, which springs up in the rain forest region, muddy waters transported the real and latent catastrophes of the dispossessed from the past into theatre. In these silent ruin, Latent River creates an anthology and index of variations, “short stories” and gestures framed by the catastrophe and set off a movement of resurrection and ungrounding. It tells it's story with darkrooms and gloomy light, when the warm rain is woven like silk threads into the the fabric of the big city in the south. Look look the dust is growing. A dark storm is coming, blow over clouds of glitter and purple fog at the shores of high north. - Nicolas Siepen

Latent River, 2014 (27 min), Brazil/Norway

View Event →
TIDAL PULSE
Oct
19
5:00 PM17:00
NO

TIDAL PULSE

 M/S Stjernøy, foto: Gunnar Holmstad

M/S Stjernøy, foto: Gunnar Holmstad

TIDAL PULSE - KUNSTPROSJEKT OMBORD PÅ MS STJERNØY

Oppmøte Harstad Hurtigbåtkai 16:30 / Avreise 17:00 / Rundturen er gratis, men påmelding er nødvendig.

Tidal Pulse er et stedsspesifikt lydkunstverk og en visuell reise i dialog med omgivelsene og landskapet, ombord på den lokale rutebåten MS Stjernøy på rundtur i Harstads skjærgård, av kunstner Enrique Ramirez, kuratert av Vanina Saracino.


TIDAL PULSE

A site-responsive sound piece and visual voyage by Enrique Ramirez

Curated by Vanina Saracino

During one single journey lasting three hours, the local speedboat Stjernøy transforms into Tidal Pulse, a temporary world emerging from the aftermath of the environmental crisis, interweaving the abyss and the cosmos into a new history of the future. The engine of the boat, its heart and its lung, will guide us like a rhythmical voice through the nightfall and the waters. Our pulse will be soon in sync with the tides and the undertows. Other beings will share space with us intermittently, leaving us to reach smaller islands called by the names of uncharted planets. We will see daylight merging into darkness, geographies blurring. Strange critters will emerge from the depth of the oceans. We will slowly drift into another dimension. Vanina, who curated a special programme with moving images for last year ́s edition, is back again in Harstad this year.

IMG_4065.jpg

Vanina Saracino (*1984, Italy) is an independent curator and film programmer currently based in Berlin. She is the co-founder of OLHO, an international curatorial project about contemporary art and cinema initiated in 2015 in Rio de Janeiro and São Paulo, also shown at Teatrino di Palazzo Grassi (Venice, 2017) and Palais de Tokyo (Paris, 2018). From 2013 to 2017 she curated monthly selections of artists' films on the experimental channel ikonoTV, being also in charge of collaborations and projects with museums and institutions worldwide. With ikonoTV, in 2015, she initiated Art Speaks Out, a yearly exhibition project on the environment and climate change, also shown at the Istanbul Modern Museum (2015) and within the UN Climate Change Conference (Marrakech, 2016). Other projects include 'Fragmented Vision' (The New Gallery Musrara, Jerusalem, 2018); 'Earthly Mutations: Films From the Near Future' (Salzburger Kunstverein, Salzburg, 2018); 'The Crisis of the Horizon' (Small Projects, Tromsø, 2018); 'Lost Dimension' (AMIFF, Harstad, Norway, 2017); 'The Impossibility of an Island' (within TBA21's 'Open Ocean Space x COP23', Bonn and Laznia Centre for Contemporary Art, Gdansk, 2017); ‘Adrian Paci: A State of Temporary Permanence’, for Lovely Days at Kino Mediteran, Bol, Croatia (2016); ‘Vertical World – approaching gravity’, (General Public, Berlin, 2012); ‘Un Lugar Habitable es un Evento’ (Centro Cultural Facultad de Artes, Medellín, Colombia, 2012). Graduated in Communication Sciences with a thesis in semiotics of the arts, she holds a masters degree in Arts Management (GIOCA, Università di Bologna) and an MA in Philosophy and Art Theory (UAB, Universidad Autónoma de Barcelona).

Vanina_photo_credits_Basim_Magdy (1).jpg

Enrique Ramírez was born in 1979 in Santiago de Chile. Since 2010, he lives and works between Paris (France) and Santiago (Chile). He studied popular music and cinema in Chile before joining the postgraduate master in contemporary art and new media of Le Fresnoy – Studio National des Arts Contemporains (Tourcoing, France). In 2014 he won the discovery price of Les Amis du Palais de Tokyo, Paris, France. He has since exposed in some major places as Le Palais de Tokyo, Centre Pompidou, Espace Culturel Louis Vuitton or le 104), France (le Grand Café, Saint-Nazaire) and in Central and South America (Museo Amparo, Puebla, Mexico ; Museo de la memoria, Santiago ; Centro Cultural MATTA, Embajada de Chile en Argentina, Buenos Aires). In 2017, he is invited to the 57th International Art Exhibition - La Biennale di Venezia curated by Christine Macel. Enrique Ramírez´s work combines video, photography, installations and poetic narratives. Ramírez appreciates stories within stories, fictions straddling countries and epochs, the mirages between dream and reality. This Chilean artist, who lives and works between Chile and France, often uses image and sound to construct a profusion of intrigues and to occupy the equilibrium between the poetic and the political. His imaginary worlds are attached to one obsessional element—his thinking starts with the sea, a space for memory in perpetual movement, a space for narrative projections where the fate of Chile intersects with grand narratives of voyage, conquest and migratory flows. His liquid images speak of the sparkle of a truth in permanent flight, the backwash of history, always repeating and never the same.

E-ramirez.jpeg
View Event →
TIDAL PULSE
Oct
19
5:00 PM17:00
ENG

TIDAL PULSE

 M/S Stjernøy, photo: Gunnar Holmstad

M/S Stjernøy, photo: Gunnar Holmstad

Meeting point Harstad harbour - Expressboat terminal 16:30 / Departure 17:00/ Free of charge, but sign up is necessary.


TIDAL PULSE

A site-responsive sound piece and visual voyage by Enrique Ramirez

Curated by Vanina Saracino

During one single journey lasting three hours, the local speedboat Stjernøy transforms into Tidal Pulse, a temporary world emerging from the aftermath of the environmental crisis, interweaving the abyss and the cosmos into a new history of the future. The engine of the boat, its heart and its lung, will guide us like a rhythmical voice through the nightfall and the waters. Our pulse will be soon in sync with the tides and the undertows. Other beings will share space with us intermittently, leaving us to reach smaller islands called by the names of uncharted planets. We will see daylight merging into darkness, geographies blurring. Strange critters will emerge from the depth of the oceans. We will slowly drift into another dimension. Vanina, who curated a special programme with moving images for last year ́s edition, is back again in Harstad this year.

IMG_4065.jpg

Vanina Saracino (*1984, Italy) is an independent curator and film programmer currently based in Berlin. She is the co-founder of OLHO, an international curatorial project about contemporary art and cinema initiated in 2015 in Rio de Janeiro and São Paulo, also shown at Teatrino di Palazzo Grassi (Venice, 2017) and Palais de Tokyo (Paris, 2018). From 2013 to 2017 she curated monthly selections of artists' films on the experimental channel ikonoTV, being also in charge of collaborations and projects with museums and institutions worldwide. With ikonoTV, in 2015, she initiated Art Speaks Out, a yearly exhibition project on the environment and climate change, also shown at the Istanbul Modern Museum (2015) and within the UN Climate Change Conference (Marrakech, 2016). Other projects include 'Fragmented Vision' (The New Gallery Musrara, Jerusalem, 2018); 'Earthly Mutations: Films From the Near Future' (Salzburger Kunstverein, Salzburg, 2018); 'The Crisis of the Horizon' (Small Projects, Tromsø, 2018); 'Lost Dimension' (AMIFF, Harstad, Norway, 2017); 'The Impossibility of an Island' (within TBA21's 'Open Ocean Space x COP23', Bonn and Laznia Centre for Contemporary Art, Gdansk, 2017); ‘Adrian Paci: A State of Temporary Permanence’, for Lovely Days at Kino Mediteran, Bol, Croatia (2016); ‘Vertical World – approaching gravity’, (General Public, Berlin, 2012); ‘Un Lugar Habitable es un Evento’ (Centro Cultural Facultad de Artes, Medellín, Colombia, 2012). Graduated in Communication Sciences with a thesis in semiotics of the arts, she holds a masters degree in Arts Management (GIOCA, Università di Bologna) and an MA in Philosophy and Art Theory (UAB, Universidad Autónoma de Barcelona).

Vanina_photo_credits_Basim_Magdy (1).jpg

Enrique Ramírez was born in 1979 in Santiago de Chile. Since 2010, he lives and works between Paris (France) and Santiago (Chile). He studied popular music and cinema in Chile before joining the postgraduate master in contemporary art and new media of Le Fresnoy – Studio National des Arts Contemporains (Tourcoing, France). In 2014 he won the discovery price of Les Amis du Palais de Tokyo, Paris, France. He has since exposed in some major places as Le Palais de Tokyo, Centre Pompidou, Espace Culturel Louis Vuitton or le 104), France (le Grand Café, Saint-Nazaire) and in Central and South America (Museo Amparo, Puebla, Mexico ; Museo de la memoria, Santiago ; Centro Cultural MATTA, Embajada de Chile en Argentina, Buenos Aires). In 2017, he is invited to the 57th International Art Exhibition - La Biennale di Venezia curated by Christine Macel. Enrique Ramírez´s work combines video, photography, installations and poetic narratives. Ramírez appreciates stories within stories, fictions straddling countries and epochs, the mirages between dream and reality. This Chilean artist, who lives and works between Chile and France, often uses image and sound to construct a profusion of intrigues and to occupy the equilibrium between the poetic and the political. His imaginary worlds are attached to one obsessional element—his thinking starts with the sea, a space for memory in perpetual movement, a space for narrative projections where the fate of Chile intersects with grand narratives of voyage, conquest and migratory flows. His liquid images speak of the sparkle of a truth in permanent flight, the backwash of history, always repeating and never the same.

E-ramirez.jpeg
View Event →
SHUT UP CHILD, THIS AIN`T BINGO (LARS LAUMANN)
Oct
19
to Oct 20
NO

SHUT UP CHILD, THIS AIN`T BINGO (LARS LAUMANN)

MP-LAUML-00035-A-3001.jpg

ÅRETS RETROSPEKTIV AV ETABLERT KUNSTNERPROFIL


STED: HARSTAD KINO OG BIBLIOTEKET I HARSTAD

FREDAG 19. OKT KL.21.30 // SHUT UP CHILD, THIS AIN`T BINGO//HARSTAD KINO SAL 2

LØRDAG 20. OKT KL.18.00// FILMPROGRAM OG SAMTALE MED KURATOR// HARSTAD KINO SAL 2

KONTINUERLIGE VISNINGER 19. OKT KL.10.00-16.00 OG 20. OKT KL. 10.00-14.00// BOOK STORE SCENE (2007) OG DUETT (2010) // BIBLIOTEKET I HARSTADFilmvisningene innledes av Helga-Marie Nordby og avsluttes med en samtale mellom kunstner og kurator.

FILMPROGRAM LARS LAUMANN

FREDAG 19. OKTOBER KL. 21.30 I HARSTAD KINO SAL 2

SHUT UP CHILD, THIS AIN`T BINGO 2009, (59 min), engelsk uten tekster

Filmen er et dokumentarisk portrett av forholdet mellom den norske kunstneren Kjersti Andvig og insatte Carlton Turner som sitter på «death row» i et fengsel i Texas. Carlton og Kjersti innleder et romantisk og kunstnerisk samarbeid.

LØRDAG 20. OKTOBER KL. 18.00 I HARSTAD KINO SAL 2

MORRISSEY FORETELLING THE DEATH OF DIANA

2006 (16 min), norsk voice over

Filmen er en montasje av eksisterende filmklipp som utvikler seg til en konspiratorisk og labyrintisk fortelling om to populærkulturelle ikoner.

BERLINMUREN 2008 (24 min), engelsk

Filmen tar for seg historien til den svenske kvinnen Eija- Riita Berliner-Mauer og hennes kjærlighetsforhold til Berlinmuren som hun giftet seg med i 1979 og tok etternavnet til. I filmen beskriver hun sitt seksuelle og følelsesmessige forhold til objekter, og spesielt til Berlinmuren. Hun snakker også om den sorgen hun har opplevd etter at hun mistet sin ’mann’, da Berlinmuren ble revet i 1989.

PRIMA, SECUNDA, Africa 2014 (22 min), norsk

Filmen tar utgangspunkt i norsk og afrikansk kystkultur med et fokus på eksport av norsk tørrfisk, utgjør en odyssé gjennom de vidt forskjellige miljøene i Norge og Vest- Afrika som oppstår omkring denne industrien. Filmen ble laget i samarbeid med kunstneren Kjersti G. Andvig i forbindelse med Grunnlovsjubileet i 2014.

SEASON OF MIGRATION TO THE NORTH 2016 (23 min), engelsk

I denne filmen forteller Eddie Ismael sin historie etter å ha ankommet Norge som flyktning fra Sudan. Som en parallell historie gjenfortelles dagboksnotatene til Ruth Maier som kom som østerriksk flyktning til Norge under andre verdenskrig. Filmen kobler på denne måten samtiden til historien og det internasjonale til det lokale.


IMG_1586.JPG

Om
Lars Laumann (f. 1975) er en av Norges mest anerkjente kunstnere internasjonalt. Etter mange år i utlandet bl.a. Berlin og Brüssel, er han nå igjen basert i sin fødeby Brønnøysund. Hans filmer og installasjoner bryter ned grenser mellom dokumentar og iscenesettelse, lånt og skapt, fiksjon og fakta. Gjennom å filme, redigere og sammenstille funnet materiale og erfarte fortellinger, skaper Laumann virtuose filmcollager med et omfattende persongalleri. Han henter sin inspirasjon fra populærkulturens utkanter og utforsker mennesker som befinner seg utenfor normen. Tvetydighet og det usikre angir grunntonen i hans filmer. Med et globalt blikk på så vel populærkulturelle ikoner som samtidige politiske forhold, belyser han de mer komplekse kreftene i vår kultur. Lars har bl.a. blitt vist ved prestisjetunge institusjoner som MoMA og New Museum i New York, samt Kunsthalle Basel og Tate Modern. I Norge har han bl.a. vært presentert på Nasjonalmuseet, Astrup Fearnley og Kunstnernes Hus, og i 2017 var han nominert til Lorck Schives kunstpris. AMIFF 2018 vil presentere en retrospektiv av Laumanns filmer.


 

View Event →
SHUT UP CHILD, THIS AIN`T BINGO (LARS LAUMANN)
Oct
19
9:30 PM21:30
ENG

SHUT UP CHILD, THIS AIN`T BINGO (LARS LAUMANN)

MP-LAUML-00035-A-3001.jpg

RETROSPECTIVE BY ESTABLISHED ARTIST PROFILE


VENUES: HARSTAD CINEMA AND HARSTAD LIBRARY

FRIDAY OCT. 19. at 21.30 // SHUT UP CHILD, THIS AIN`T BINGO//HARSTAD CINEMA SAL 2

SATURDAY OCT. 20. at 18.00// FILMP ROGRAMME AND CONVERSATION WITH CURATOR// HARSTAD CINEMA SAL 2

CONTINOUS SCREENINGS 19 OCT KL.10.00-16.00 OG 20. OKT KL. 10.00-14.00// BOOK STORE SCENE (2007) AND DUETT (2010) // HARSTAD LIBRARY


The screenings will be introduced by curator Helga-Marie Nordby and followed by a conversation between artist and curator.

FILMP ROGRAMME LARS LAUMANN

FRIDAY 19. OCT AT 21.30 I HARSTAD CINEMA SAL 2

SHUT UP CHILD, THIS AIN`T BINGO 2009, (59 min), english subtitles


IMG_1586.JPG

About

Lars Laumann (born 1975) is one of Norway's most renowned artists internationally. After many years abroad, he is now again based in his birthplace Brønnøysund. His films and installations break down boundaries between documentary and staged, borrowed and created, fiction and fact. Through filming, editing and compiling found material and lived experiences, Laumann creates virtuoso film collages with an extensive personal gallery. Laumann is attracted to the outskirts of popular culture and explores people who live outside the norm, on the margins of the margins. Ambiguity and uncertainty characterize his films. With a global look on popular cultural, icons as well as contemporary political conditions, he illustrates the more complex forces in our culture. Lars has been featured at prestigious institutions like MoMA and New Museum in New York, as well as Kunsthalle Basel and Tate Modern. In Norway he has been presented at the National Museum, Astrup Fearnley and the Artists' House, and in 2017 he was nominated for Lorck Schive's art prize. AMIFF 2018 will present a retrospective of Laumann's films.


 

View Event →
INTERNATIONAL OPEN CALL 2018
Oct
20
12:30 PM12:30
NO

INTERNATIONAL OPEN CALL 2018

fisk_2 (1).jpg

LØRDAG 20. OKT KL.13.30 / KINOPROGRAM / HARSTAD KINO SAL 2

SØNDAG 21. OKT KL.16.30 / LIVE STREAM / HARSTAD KINO SAL 2

På denne tredje utgaven av AMIFF fikk vi inn over 500 bidrag i vår Open Call, som favnet alt fra fiksjon, dokumentar og animasjon, til eksperimentell videokunst og hybridfilm, fra kunstnere og filmskapere rundt om i hele verden innen både film- og kunstfeltet. Open Call programansvarlig, Helene Eggen, sammen med festivalsjef Helene Hokland, har gjort et utvalg på seks filmer til hovedprogrammet, samt verket Stream͟ av Alfred Benedict Marasigan, der kunstneren vil gjøre en livestream fra et landskap i Harstad, som publikum kan se direkte i kinoen. En hyllest til lys, sted og øyeblikket inspirert av livestreamingens utbredte bruk i alle media og de særegne norske sakte-TV sendingene. Verkene dekker et bredt spekter av land, alder, form og uttrykk, og holder et høyt kunstnerisk nivå. De responderer alle på årets tema "Periferier", være seg sosiologisk, geografisk, tematisk eller formmessig. Flere i gråsonen mellom kino- og gallerifilm. Vi møter, en ensom fisk i et spøkelsesaktig og fjerntliggende samfunn langt nord på Island i Ólafsfjörður (Fisk). Den eneste overlevende etter et katastrofalt båtforlis i norske arktiske farvann i Stamsund, fortalt på teatralsk, selvrefleksivt og ironisk vis (Leirdue). Kaoset en fars plutselige død etterlater i form dobbel identitet og mørke hemmeligheter (Silvia in the waves og After). En livstrøtt tolk som får livet snudd på hodet av en krisetelefon fra en fremmed (Happy new year). Og post-rasjonaliseringen av en ung jentes rusavhengighet fortalt som et visuelt dikt (Snow white cologne). Noen av filmskaperne vil være til stede på AMIFF for samtale etter visningene.

KINOPROGRAM

FISK

Anton Benois & Beth Dillon, Island/Norge, 2015, 9.46 min

LEIRDUE

Trygve Luktvasslimo, Norge, 2018, 9 min

SILVIA IN THE WAVES

Giovana Olmos , Canada, 2017, 13 min

AFTER

Hanna Jalali, Ukrainia/Iran, 2016, 20 min

HAPPY NEW YEAR

Brandon Grötzinger & Wander Theunis, Nederland, 2018, 8.51 min

SNOW WHITE COLOGNE

Amanda Eliasson, Sverige/England, 2018, 6.20 min

FISK

A short film produced in collaboration between Anton Benois (AUS, RUS, based in Trondheim, Norway) and Beth Dillon (AUS, based in Lausanne, Switzerland) during a 2-month winter residency at Listhus Artspace in Ólafsfjörður, north Iceland. The film follows the small-town wanderings of a literal fish out of water that appears at dawn on the harbour shore then proceeds to explore the streets and interiors of the remote town before returning to the ocean at nightfall. It is a ghostly presence, a mute observer who haunts the various sites of the village, including a cod-processing plant, a petrol station and a local home. Fisk provides a portrait of remote and exoticised localities from the perspective of the outsider, exploring feelings of disorientation and displacement within a winter landscape of long nights, twilight glows, sub-zero temperatures and heavy snows. It is also a meditation on the decline of the herring fishing industry in North Iceland, musing on themes of absence and nostalgia for past prosperity.

Fisk_1.jpg

In a collaborative project ongoing for the past 4 years, artists Anton Benois (AUS, RUS, previously based in Tromsø, now based in Trondheim, Norway) and Beth Dillon (AUS, based in Geneva, Switzerland) present acts of landscape appreciation that incorporate elements of sculpture, video and performance. The work engages with shared narratives and images of the tourist and travelling artist, adopting a playful approach to behaviours of sightseeing and being seen, processes of repetition and exchange, and the aestheticisation of everyday rituals and actions.

LEIRDUE

Leirdue (Clay Pigeon) is a short film based on the story of young man Azaar who’s the sole survivor from a shipwreck and who then ends up in a TV interview. On this project Luktvasslimo has worked with Synne Bjørbæk whose daily engagement is as serving deputy mayor of Bodø. Leirdue is her debut on screen. The other lead is played by Benjamin Hov Golas, a 15-year old talent who’s just about to leave Lofoten for his musical studies. The film looks at how alienating the screen format might appear when you try to mould a life drama or two into it. The music for Leirdue is composed by Luktvasslimo himself and his two cats (!) and produced in collaboration with musician Alan Stones.

Benjamin 6crop.jpg

Trygve Luktvasslimo (1978) is a visual artist based on Valberg in Lofoten. Luktvasslimo’s work has been shown internationally in galleries, museums and festivals. He holds an MFA from Malmö Art Academy. Trygve Luktvasslimo’s recent films investigate how spiritual concepts like preaching and prophecy gets translated into entertainment and media through its idolized figures. Earlier work includes A Life with no Echo, a trilogy of films based on fictive pop star Thor and the characters and events surrounding Thor’s life. A Life with no Echo looks at the isolation and loneliness of megalomania and unwarranted artistic freedom. Thor is played by Trygve Luktvasslimo and the films include fantastic performances from renowned actors Joana Barrios, Filipe Vargas and Suzana Borges.

SILVIA IN THE WAVES

Noa struggles to honor the identity of his recently deceased parent while his mother tries to uphold the appearance of a conventional family. Grief and fantasy entwine to reveal the complex relationship between history and erasure, identity and memory.

Silvia in the waves_still 5.jpg

Giovana Olmos was born in Mexico City in 1995. She is based in Montreal since 2006. Her work earned her an entrance bursary at Concordia University for outstanding portfolio in film production. During her undergraduate degree, she was awarded two production grants. Her magical realism short Mapou (2015) screened in many North American LGBT film festivals including Inside Out Toronto. Her second short, Silvia in the waves (2017) is still in the festival circuit with more than 15 international selections, a world premiere at the Festival International du Film Indépendant de Bordeaux and a merit awarded by the Chicago Int'l Film Festival’s CineYouth Film Fest. She is a longtime volunteer videographer in the LGBT organization African Rainbow, which she follows from Toronto to Brussels.

AFTER

This is about the mess that we leave behind after leaving the life, and people who have to solve it or merely accept and tolerate. Bohdan’s father was died and Vera also lost her husband. They meet on this common ground of loss. At the funeral, they find out new hidden facts about dead Georgy.

After (8).png

Hanna Jalali was born in Kharkiv, Ukraine. Studied at the Institute of journalism of Taras Shevchenko Kyiv National University (B. A.). In 2015 she was graduated from Kyiv National I.K. Karpenko-Kary Theater, Cinema and Television University. M. A. in Documentary Directing and Film Production. "After" - her first short feature after graduating.

HAPPY NEW YEAR

On the last day of the year, a dispirited work-at-home phone interpreter has her moribund life turned upside down when she answers an unexpected emergency call.

KALÍ_CHRONIÁ_still_1.png

Dutch natives Brandon Grötzinger (1991) and Wander Theunis (1989) graduated as a sound designer and a screenwriter respectively from Amsterdam's Netherlands Film Academy in 2015. They have, since then, worked — each in his own field — on several shorts and feature film projects, before making their debut as co-writer-directors in 2018 with their tragicomical short film KALÍ CHRONIÁ (HAPPY NEW YEAR).

SNOW WHITE COLOGNE

Snow White Cologne is a visual poem, post-rationalising the struggle and recovery of my younger sister's drug addiction. There's love and loss, good and bad.

SnowWhiteCologne4.jpg

Amanda Eliasson (b.1990) is a Swedish animation director who recently graduated with an MA in animation from the Royal College of Art, London. Now she’s working as a freelance animation director in the UK.


STREAM

Stream is my homage to light, place, and the moment. Inspired by the widespread use of livestreaming across all online media and the peculiar popularity of Norwegian slow TV, the project responds to the seemingly minute, banal, and insignificant narratives being told every day.

Artist statement

My practice revolves around Canadian geographer Edward Relph’s “sense of place.” I’ve always made art in relation to where I am and I often investigate the questions “Why am I here?” and “Who am I where? How or in what form?” Introspection, phenomenology, and cultural geography are significant elements of my practice.

I am a Filipino gay millennial middle-class contemporary artist; these identifiers I use for myself carry individually charged associations that I struggle to escape, embrace, repurpose, and reevaluate every day. Landscape painting has often been my entry point, middle ground, and safe space for these inquiries, and it has helped me situate myself in a world where I keep questioning who I was, am, and should be.

Currently, I have been concerned with how these questions are recontextualized by my stay in Tromsø. I can feel my worldview changing drastically in a very peculiar place in the world, and I continuously attempt to negotiate my conflicted existence into historical and technological spaces through my new media works. Ultimately, the spatio-bigoraphical elements of my works consistently explore the complexities and ambiguities of belonging.

Stream - installation shot 3.jpg

Alfred Marasigan (b. 1992) is born and raised in Batangas, Philippines. He graduated from Ateneo de Manila University and have taught visual art history, painting, and aesthetics in that institution. His background in landscape painting led to a spatio-biographical practice informed by cultural geography, local Romanticisms, and virtuality. He is currently taking up his MA in Contemporary Art at Kunstakademiet i Tromsø. At the moment, his works are concerned with his experiences in Northern Norway. His other artworks have also been included in various local and foreign exhibitions in and publications with Small Projects (Tromsø), c3 Contemporary Art Space (Melbourne), The Geffen Contemporary at MOCA (Los Angeles), Galerie Métanoïa (Paris), Poh Chang Academy (Thailand), Cultural Center fo the Philippines (Pasay City), Toshima City Hall (Tokyo), Metropolitan Museum of Manila (Manila); and publications like Fordham University’s CURA Magazine, SFMoMA’s Tumblr, and Ateneo’s Heights, among others.

View Event →
INTERNATIONAL OPEN CALL 2018
Oct
20
12:30 PM12:30
ENG

INTERNATIONAL OPEN CALL 2018

fisk_2 (1).jpg

SATURDAY OCT 20. AT 13.30 / CINEMA PROGRAMME / HARSTAD CINEMA SAL 2

SUNDAY OCT 21. AT 16.30 / LIVE STREAM / HARSTAD CINEMA SAL 2

On this second edition of AMIFF, we received many contributions, ranging from fiction, documentary and animation, to experimental video art and hybrid films, from artists and filmmakers around the world in the field of film and art. Open Call program director Helene Eggen, together with festival director Helene Hokland has made a selection of six films for the main program, and one special work “Stream” by Alfred Benedict Marasigan. The films cover a wide range of geography, age, form and expression, and maintain a high artistic level. All the films in the programme respond to this year's theme of "Peripheries", geographical as well as political and sociological. Several move beyond conventional film genres and artforms. In the gray area in-between the cinema and the gallery. Some of the filmmakers will participate in a Q&A after the screenings.

CINEMA PROGRAMME

FISK

Anton Benois & Beth Dillon, Island/Norge, 2015, 9.46 min

LEIRDUE

Trygve Luktvasslimo, Norway, 2018, 9 min

SILVIA IN THE WAVES

Giovana Olmos , Canada, 2017, 13 min

AFTER

Hanna Jalali, Ukrainia/Iran, 2016, 20 min

HAPPY NEW YEAR

Brandon Grötzinger & Wander Theunis, Netherlands, 2018, 8.51 min

SNOW WHITE COLOGNE

Amanda Eliasson, Sweden/England, 2018, 6.20 min

FISK

A short film produced in collaboration between Anton Benois (AUS, RUS, based in Trondheim, Norway) and Beth Dillon (AUS, based in Lausanne, Switzerland) during a 2-month winter residency at Listhus Artspace in Ólafsfjörður, north Iceland. The film follows the small-town wanderings of a literal fish out of water that appears at dawn on the harbour shore then proceeds to explore the streets and interiors of the remote town before returning to the ocean at nightfall. It is a ghostly presence, a mute observer who haunts the various sites of the village, including a cod-processing plant, a petrol station and a local home. Fisk provides a portrait of remote and exoticised localities from the perspective of the outsider, exploring feelings of disorientation and displacement within a winter landscape of long nights, twilight glows, sub-zero temperatures and heavy snows. It is also a meditation on the decline of the herring fishing industry in North Iceland, musing on themes of absence and nostalgia for past prosperity.

Fisk_1.jpg

In a collaborative project ongoing for the past 4 years, artists Anton Benois (AUS, RUS, previously based in Tromsø, now based in Trondheim, Norway) and Beth Dillon (AUS, based in Geneva, Switzerland) present acts of landscape appreciation that incorporate elements of sculpture, video and performance. The work engages with shared narratives and images of the tourist and travelling artist, adopting a playful approach to behaviours of sightseeing and being seen, processes of repetition and exchange, and the aestheticisation of everyday rituals and actions.

LEIRDUE

Leirdue (Clay Pigeon) is a short film based on the story of young man Azaar who’s the sole survivor from a shipwreck and who then ends up in a TV interview. On this project Luktvasslimo has worked with Synne Bjørbæk whose daily engagement is as serving deputy mayor of Bodø. Leirdue is her debut on screen. The other lead is played by Benjamin Hov Golas, a 15-year old talent who’s just about to leave Lofoten for his musical studies. The film looks at how alienating the screen format might appear when you try to mould a life drama or two into it. The music for Leirdue is composed by Luktvasslimo himself and his two cats (!) and produced in collaboration with musician Alan Stones.

Benjamin 6crop.jpg

Trygve Luktvasslimo (1978) is a visual artist based on Valberg in Lofoten. Luktvasslimo’s work has been shown internationally in galleries, museums and festivals. He holds an MFA from Malmö Art Academy. Trygve Luktvasslimo’s recent films investigate how spiritual concepts like preaching and prophecy gets translated into entertainment and media through its idolized figures. Earlier work includes A Life with no Echo, a trilogy of films based on fictive pop star Thor and the characters and events surrounding Thor’s life. A Life with no Echo looks at the isolation and loneliness of megalomania and unwarranted artistic freedom. Thor is played by Trygve Luktvasslimo and the films include fantastic performances from renowned actors Joana Barrios, Filipe Vargas and Suzana Borges.

SILVIA IN THE WAVES

Noa struggles to honor the identity of his recently deceased parent while his mother tries to uphold the appearance of a conventional family. Grief and fantasy entwine to reveal the complex relationship between history and erasure, identity and memory.

Silvia in the waves_still 5.jpg

Giovana Olmos was born in Mexico City in 1995. She is based in Montreal since 2006. Her work earned her an entrance bursary at Concordia University for outstanding portfolio in film production. During her undergraduate degree, she was awarded two production grants. Her magical realism short Mapou (2015) screened in many North American LGBT film festivals including Inside Out Toronto. Her second short, Silvia in the waves (2017) is still in the festival circuit with more than 15 international selections, a world premiere at the Festival International du Film Indépendant de Bordeaux and a merit awarded by the Chicago Int'l Film Festival’s CineYouth Film Fest. She is a longtime volunteer videographer in the LGBT organization African Rainbow, which she follows from Toronto to Brussels.

AFTER

This is about the mess that we leave behind after leaving the life, and people who have to solve it or merely accept and tolerate. Bohdan’s father was died and Vera also lost her husband. They meet on this common ground of loss. At the funeral, they find out new hidden facts about dead Georgy.

After (8).png

Hanna Jalali was born in Kharkiv, Ukraine. Studied at the Institute of journalism of Taras Shevchenko Kyiv National University (B. A.). In 2015 she was graduated from Kyiv National I.K. Karpenko-Kary Theater, Cinema and Television University. M. A. in Documentary Directing and Film Production. "After" - her first short feature after graduating.

HAPPY NEW YEAR

On the last day of the year, a dispirited work-at-home phone interpreter has her moribund life turned upside down when she answers an unexpected emergency call.

KALÍ_CHRONIÁ_still_1.png

Dutch natives Brandon Grötzinger (1991) and Wander Theunis (1989) graduated as a sound designer and a screenwriter respectively from Amsterdam's Netherlands Film Academy in 2015. They have, since then, worked — each in his own field — on several shorts and feature film projects, before making their debut as co-writer-directors in 2018 with their tragicomical short film KALÍ CHRONIÁ (HAPPY NEW YEAR).

SNOW WHITE COLOGNE

Snow White Cologne is a visual poem, post-rationalising the struggle and recovery of my younger sister's drug addiction. There's love and loss, good and bad.

SnowWhiteCologne4.jpg

Amanda Eliasson (b.1990) is a Swedish animation director who recently graduated with an MA in animation from the Royal College of Art, London. Now she’s working as a freelance animation director in the UK.


STREAM

Stream is my homage to light, place, and the moment. Inspired by the widespread use of livestreaming across all online media and the peculiar popularity of Norwegian slow TV, the project responds to the seemingly minute, banal, and insignificant narratives being told every day.

Artist statement

My practice revolves around Canadian geographer Edward Relph’s “sense of place.” I’ve always made art in relation to where I am and I often investigate the questions “Why am I here?” and “Who am I where? How or in what form?” Introspection, phenomenology, and cultural geography are significant elements of my practice.

I am a Filipino gay millennial middle-class contemporary artist; these identifiers I use for myself carry individually charged associations that I struggle to escape, embrace, repurpose, and reevaluate every day. Landscape painting has often been my entry point, middle ground, and safe space for these inquiries, and it has helped me situate myself in a world where I keep questioning who I was, am, and should be.

Currently, I have been concerned with how these questions are recontextualized by my stay in Tromsø. I can feel my worldview changing drastically in a very peculiar place in the world, and I continuously attempt to negotiate my conflicted existence into historical and technological spaces through my new media works. Ultimately, the spatio-bigoraphical elements of my works consistently explore the complexities and ambiguities of belonging.

Stream - installation shot 3.jpg

Alfred Marasigan (b. 1992) is born and raised in Batangas, Philippines. He graduated from Ateneo de Manila University and have taught visual art history, painting, and aesthetics in that institution. His background in landscape painting led to a spatio-biographical practice informed by cultural geography, local Romanticisms, and virtuality. He is currently taking up his MA in Contemporary Art at Kunstakademiet i Tromsø. At the moment, his works are concerned with his experiences in Northern Norway. His other artworks have also been included in various local and foreign exhibitions in and publications with Small Projects (Tromsø), c3 Contemporary Art Space (Melbourne), The Geffen Contemporary at MOCA (Los Angeles), Galerie Métanoïa (Paris), Poh Chang Academy (Thailand), Cultural Center fo the Philippines (Pasay City), Toshima City Hall (Tokyo), Metropolitan Museum of Manila (Manila); and publications like Fordham University’s CURA Magazine, SFMoMA’s Tumblr, and Ateneo’s Heights, among others.

View Event →
LARS LAUMANN FILMPROGRAM
Oct
20
6:00 PM18:00
NO

LARS LAUMANN FILMPROGRAM

 Berlinmuren, Maureen Paley, London og VIVII, Oslo

Berlinmuren, Maureen Paley, London og VIVII, Oslo

ÅRETS RETROSPEKTIV AV ETABLERT KUNSTNERPROFIL

STED: HARSTAD KINO OG BIBLIOTEKET I HARSTAD

FREDAG 19. OKT KL.21.30 // SHUT UP CHILD, THIS AIN`T BINGO//HARSTAD KINO SAL 2

LØRDAG 20. OKT KL.18.00// FILMPROGRAM OG SAMTALE MED KURATOR// BIBLIOTEKET I HARSTAD

KONTINUERLIGE VISNINGER 19. OKT KL.10.00-16.00 OG 20. OKT KL. 10.00-14.00// BOOK STORE SCENE (2007) OG DUETT (2010) // BIBLIOTEKET I HARSTADFilmvisningene innledes av Helga-Marie Nordby og avsluttes med en samtale mellom

kunstner og kurator.

FILMPROGRAM LARS LAUMANN

FREDAG 19. OKTOBER KL. 21.30 I HARSTAD KINO SAL 2

SHUT UP CHILD, THIS AIN`T BINGO 2009, (59 min), engelsk uten tekster

Filmen er et dokumentarisk portrett av forholdet mellom den norske kunstneren Kjersti Andvig og insatte Carlton Turner som sitter på «death row» i et fengsel i Texas. Carlton og Kjersti innleder et romantisk og kunstnerisk samarbeid.

LØRDAG 20. OKTOBER KL. 18.00 I HARSTAD KINO SAL 2

MORRISSEY FORETELLING THE DEATH OF DIANA

2006 (16 min), norsk voice over

Filmen er en montasje av eksisterende filmklipp som utvikler seg til en konspiratorisk og labyrintisk fortelling om to populærkulturelle ikoner.

BERLINMUREN 2008 (24 min), engelsk

Filmen tar for seg historien til den svenske kvinnen Eija- Riita Berliner-Mauer og hennes kjærlighetsforhold til Berlinmuren som hun giftet seg med i 1979 og tok etternavnet til. I filmen beskriver hun sitt seksuelle og følelsesmessige forhold til objekter, og spesielt til Berlinmuren. Hun snakker også om den sorgen hun har opplevd etter at hun mistet sin ’mann’, da Berlinmuren ble revet i 1989.

PRIMA, SECUNDA, Africa 2014 (22 min), norsk

Filmen tar utgangspunkt i norsk og afrikansk kystkultur med et fokus på eksport av norsk tørrfisk, utgjør en odyssé gjennom de vidt forskjellige miljøene i Norge og Vest- Afrika som oppstår omkring denne industrien. Filmen ble laget i samarbeid med kunstneren Kjersti G. Andvig i forbindelse med Grunnlovsjubileet i 2014.

SEASON OF MIGRATION TO THE NORTH 2016 (23 min), engelsk

I denne filmen forteller Eddie Ismael sin historie etter å ha ankommet Norge som flyktning fra Sudan. Som en parallell historie gjenfortelles dagboksnotatene til Ruth Maier som kom som østerriksk flyktning til Norge under andre verdenskrig. Filmen kobler på denne måten samtiden til historien og det internasjonale til det lokale.

 Season of migration to the north, Maureen Paley, London og VIVII, Oslo

Season of migration to the north, Maureen Paley, London og VIVII, Oslo


IMG_1586.JPG

Om
Lars Laumann (f. 1975) er en av Norges mest anerkjente kunstnere internasjonalt. Etter mange år i utlandet bl.a. Berlin og Brüssel, er han nå igjen basert i sin fødeby Brønnøysund. Hans filmer og installasjoner bryter ned grenser mellom dokumentar og iscenesettelse, lånt og skapt, fiksjon og fakta. Gjennom å filme, redigere og sammenstille funnet materiale og erfarte fortellinger, skaper Laumann virtuose filmcollager med et omfattende persongalleri. Han henter sin inspirasjon fra populærkulturens utkanter og utforsker mennesker som befinner seg utenfor normen. Tvetydighet og det usikre angir grunntonen i hans filmer. Med et globalt blikk på så vel populærkulturelle ikoner som samtidige politiske forhold, belyser han de mer komplekse kreftene i vår kultur. Lars har bl.a. blitt vist ved prestisjetunge institusjoner som MoMA og New Museum i New York, samt Kunsthalle Basel og Tate Modern. I Norge har han bl.a. vært presentert på Nasjonalmuseet, Astrup Fearnley og Kunstnernes Hus, og i 2017 var han nominert til Lorck Schives kunstpris. AMIFF 2018 vil presentere en retrospektiv av Laumanns filmer.


 

View Event →
LARS LAUMANN FILM PROGRAMME
Oct
20
6:00 PM18:00
ENG

LARS LAUMANN FILM PROGRAMME

 Berlinmuren, Maureen Paley, London og VIVII, Oslo

Berlinmuren, Maureen Paley, London og VIVII, Oslo

RETROSPECTIVE BY ESTABLISHED ARTIST PROFILE


VENUES: HARSTAD CINEMA AND HARSTAD LIBRARY

FRIDAY OCT. 19. at 21.30 // SHUT UP CHILD, THIS AIN`T BINGO//HARSTAD CINEMA SAL 2

SATURDAY OCT. 20. at 18.00// FILMP ROGRAMME AND CONVERSATION WITH CURATOR// HARSTAD CINEMA SAL 2

CONTINOUS SCREENINGS 19 OCT KL.10.00-16.00 OG 20. OKT KL. 10.00-14.00// BOOK STORE SCENE (2007) AND DUETT (2010) // HARSTAD LIBRARYThe screenings will be introduced by curator Helga-Marie Nordby and followed by a conversation between artist and curator.FILMP ROGRAMME LARS LAUMANN

SATURDAY OCTOBER 20 AT 18.00 IN HARSTAD CINEMA SAL 2

MORRISSEY FORETELLING THE DEATH OF DIANA 2006 (16 min), norwegian voice over

BERLINMUREN 2008 (24 min), engelsk

PRIMA, SECUNDA, Africa 2014 (22 min), norsk

SEASON OF MIGRATION TO THE NORTH 2016 (23 min), engelsk

 Season of migration to the north, Maureen Paley, London og VIVII, Oslo

Season of migration to the north, Maureen Paley, London og VIVII, Oslo


IMG_1586.JPG

About

Lars Laumann (born 1975) is one of Norway's most renowned artists internationally. After many years abroad, he is now again based in his birthplace Brønnøysund. His films and installations break down boundaries between documentary and staged, borrowed and created, fiction and fact. Through filming, editing and compiling found material and lived experiences, Laumann creates virtuoso film collages with an extensive personal gallery. Laumann is attracted to the outskirts of popular culture and explores people who live outside the norm, on the margins of the margins. Ambiguity and uncertainty characterize his films. With a global look on popular cultural, icons as well as contemporary political conditions, he illustrates the more complex forces in our culture. Lars has been featured at prestigious institutions like MoMA and New Museum in New York, as well as Kunsthalle Basel and Tate Modern. In Norway he has been presented at the National Museum, Astrup Fearnley and the Artists' House, and in 2017 he was nominated for Lorck Schive's art prize. AMIFF 2018 will present a retrospective of Laumann's films.


 

View Event →
LIVE CINEMA PERFORMANCE #1 og PARALLAX
Oct
20
to Oct 21
NO

LIVE CINEMA PERFORMANCE #1 og PARALLAX

 • Harstad kino, City Bar and Diner (map)
 • Google Calendar ICS
 Still Parallax (2018)

Still Parallax (2018)

PARALLAX / I LOOP I KINOENS ÅPNINGSTIDER / KINOENS FOAJE / HARSTAD KINO

Regi og manus: Eili Bråstad Johannessen, Foto: Zoe Schmederer, Klipp: Truls Krane Meby, Lyd: Amund Ulvestad, Skuespiller: Fredson Bessa, År: Norge/Tyskland 2018

LIVE CINEMA PERFORMANCE #1 / LØRDAG 20. OKT KL. 22.30 / CITY

Live Cinema Performance #1

av Eili Bråstad Johannessen med Tooji Sakutan & Redrop

Publikum inviteres til å bli med en audiovisuell reise der lys, lyd, bilde og bevegelse smelter sammen til en kombinasjon av filmskaping og performancekunst.

Eili Bråstad Johannessen er fra Nord-Troms men tilbringer mye tid i Berlin hvor hun jobber som fotograf, filmkunstner og manusforfatter. Gjennom sin facinasjon for undergrunn-klubbscenen og eksperimentell film har hun fått inspirasjon til prosjektet Live Cimena Performance. Det er planlagt flere performancer med dette konseptet, hvorav AMIFF nå vil vise den første av dem.

DSC09940.jpeg

Redrop alias Anthony Georges Patrice er en Berlin-basert elektronisk musiker og DJ Han har gjennom mange år fyllt opp dansegulv i bl.a. Paris og Berlin, og han jobber også med sitt mer eksperimentelle sideprosjekt AGXP. Han vil gjøre lyd på Live Cinema Performance #1, og vil også spille på klubbkvelden.

AGP_c_17.jpeg

Tooji Sakutan er en norsk-persisk multikunstner bosatt i Oslo. Han er en dedikert LHBT-aktivist, skriver musikk på internasjonalt nivå og han er forfatter. I Live Cinema Performance #1 er han med som danser/scenekunstner, og vil med sin usedvanlige innlevelse gi det han kan for publikum. 

Tooji_0920143_.jpg

View Event →
LIVE CINEMA PERFORMANCE #1 and PARALLAX
Oct
20
to Oct 21
ENG

LIVE CINEMA PERFORMANCE #1 and PARALLAX

 • Harstad kino, City Bar and Diner (map)
 • Google Calendar ICS
 Still Parallax (2018)

Still Parallax (2018)

PARALLAX / IN LOOP DURING THE CINEMAS OPENING HOURS / HARSTAD CINEMA

Director: Eili Bråstad Johannessen, Photo: Zoe Schmederer, Edit: Truls Krane Meby, Sound: Amund Ulvestad, Actor: Fredson Bessa, Year: Norway/Germany 2018LIVE CINEMA PERFORMANCE #1 / SATURDAY OCT 20. AT 22.30 / CITY


Live Cinema Performance #1

Eili Bråstad Johannessen with Tooji Sakutan & Redrop

The audience is invited to join in on an audiovisual journey where light, sound, image and movement interferes with one another and combines film making with performance art.  

Eili Bråstad Johannessen is from the north of Norway but spends lots of time in Berlin where she’s working as a visual artist and a writer. Her love for the underground music scene as well as for experimental films has given her the inspiration to create the Live Cinema Performance project, and the plan is to do more live shows within this concept. AMIFF gives you the opporunity to see this very first one.

 Eili Bråstad Johannessen

Eili Bråstad Johannessen


Redrop alias Anthony Georges Patrice is a Berlin based electronic sound artist and DJ. For years he's been filling dance floors in Paris and Berlin - among other places, as well as working with his more experimental side project AGXP. For AMIFF 2018 he will do the sound work for the Live Cinema Performance #1, and will also DJ at the club night. 

 Redrop alias Anthony Georges Patrice

Redrop alias Anthony Georges Patrice


Tooji Sakutan is a Norwegian/Persian artist living in Oslo. He’s a dedicated LGBTQ activist, songwriter for major international acts and an author. In Live Cinema Performance #1 he will be the dancer/stage artist and will with his usual amount of passion give it all to the audience.

 Tooji Sakutan

Tooji Sakutan

View Event →
STREAM
Oct
21
4:30 PM16:30
ENG

STREAM

 Stream , installation Small Projects (2018)

Stream, installation Small Projects (2018)

Sunday 21 OCT 4.30PM / LIVE STREAM / HARSTAD KINO SAL 2

I “Stream” av Alfred Benedict Marasigan, vil kunstneren gjøre en livestream fra et landskap i Harstad, som publikum kan velge om de vil se direkte i kinoen, på location sammen med kunstneren eller på nett. En hyllest til lys, sted og øyeblikket inspirert av livestreamingens utbredte bruk i alle media og de særegne norske sakte-TV sendingene.

Artist statement

My practice revolves around Canadian geographer Edward Relph’s “sense of place.” I’ve always made art in relation to where I am and I often investigate the questions “Why am I here?” and “Who am I where? How or in what form?” Introspection, phenomenology, and cultural geography are significant elements of my practice.

I am a Filipino gay millennial middle-class contemporary artist; these identifiers I use for myself carry individually charged associations that I struggle to escape, embrace, repurpose, and reevaluate every day. Landscape painting has often been my entry point, middle ground, and safe space for these inquiries, and it has helped me situate myself in a world where I keep questioning who I was, am, and should be.

Currently, I have been concerned with how these questions are recontextualized by my stay in Tromsø. I can feel my worldview changing drastically in a very peculiar place in the world, and I continuously attempt to negotiate my conflicted existence into historical and technological spaces through my new media works. Ultimately, the spatio-bigoraphical elements of my works consistently explore the complexities and ambiguities of belonging.

 Stream , Tromsø (2018).

Stream, Tromsø (2018).

Alfred Marasigan (b. 1992) is born and raised in Batangas, Philippines. He graduated from Ateneo de Manila University and have taught visual art history, painting, and aesthetics in that institution. His background in landscape painting led to a spatio-biographical practice informed by cultural geography, local Romanticisms, and virtuality. He is currently taking up his MA in Contemporary Art at Kunstakademiet i Tromsø. At the moment, his works are concerned with his experiences in Northern Norway. His other artworks have also been included in various local and foreign exhibitions in and publications with Small Projects (Tromsø), c3 Contemporary Art Space (Melbourne), The Geffen Contemporary at MOCA (Los Angeles), Galerie Métanoïa (Paris), Poh Chang Academy (Thailand), Cultural Center fo the Philippines (Pasay City), Toshima City Hall (Tokyo), Metropolitan Museum of Manila (Manila); and publications like Fordham University’s CURA Magazine, SFMoMA’s Tumblr, and Ateneo’s Heights, among others

 Screenshots Stream , Tromsø (2018)

Screenshots Stream, Tromsø (2018)

View Event →
STREAM
Oct
21
4:30 PM16:30
NO

STREAM

 Stream , installation Small Projects (2018)

Stream, installation Small Projects (2018)

Søndag 21. okt kl 16.30 / LIVE STREAM / HARSTAD CINEMA SAL 2

In “Stream”, by Alfred Benedict Marasigan, the artist will do a live stream from a non-place in Harstad, inviting the audience to see the stream live in the cinema, on location with the artist or online. A homage to light, place, and the moment. Inspired by the widespread use of livestreaming across all online media and the peculiar popularity of Norwegian slow TV, the project responds to the seemingly minute, banal, and insignificant narratives being told every day.

Artist statement

My practice revolves around Canadian geographer Edward Relph’s “sense of place.” I’ve always made art in relation to where I am and I often investigate the questions “Why am I here?” and “Who am I where? How or in what form?” Introspection, phenomenology, and cultural geography are significant elements of my practice.

I am a Filipino gay millennial middle-class contemporary artist; these identifiers I use for myself carry individually charged associations that I struggle to escape, embrace, repurpose, and reevaluate every day. Landscape painting has often been my entry point, middle ground, and safe space for these inquiries, and it has helped me situate myself in a world where I keep questioning who I was, am, and should be.

Currently, I have been concerned with how these questions are recontextualized by my stay in Tromsø. I can feel my worldview changing drastically in a very peculiar place in the world, and I continuously attempt to negotiate my conflicted existence into historical and technological spaces through my new media works. Ultimately, the spatio-bigoraphical elements of my works consistently explore the complexities and ambiguities of belonging.

 Stream , Tromsø (2018).

Stream, Tromsø (2018).

Alfred Marasigan (b. 1992) is born and raised in Batangas, Philippines. He graduated from Ateneo de Manila University and have taught visual art history, painting, and aesthetics in that institution. His background in landscape painting led to a spatio-biographical practice informed by cultural geography, local Romanticisms, and virtuality. He is currently taking up his MA in Contemporary Art at Kunstakademiet i Tromsø. At the moment, his works are concerned with his experiences in Northern Norway. His other artworks have also been included in various local and foreign exhibitions in and publications with Small Projects (Tromsø), c3 Contemporary Art Space (Melbourne), The Geffen Contemporary at MOCA (Los Angeles), Galerie Métanoïa (Paris), Poh Chang Academy (Thailand), Cultural Center fo the Philippines (Pasay City), Toshima City Hall (Tokyo), Metropolitan Museum of Manila (Manila); and publications like Fordham University’s CURA Magazine, SFMoMA’s Tumblr, and Ateneo’s Heights, among others

 Screenshots Stream , Tromsø (2018)

Screenshots Stream, Tromsø (2018)

View Event →
BAUTA+ODDA
Oct
21
5:30 PM17:30
NO

BAUTA+ODDA

bauta.røldal.png

Paul Tunge og Egil Håskjold Larsen.

Harstad Kino

Bauta og Odda er del av en utforskende og eksperimenterende triologi om norsk arkitektur på film, laget av to unike og uavhengige filmskapere innen norsk samtidsfilm, Paul Tunge og Egil Håskjold Larsen. Et samarbeid som har ført til et særegent studium det anbefales å se resultatet av på stort lerret, og som kan gi en ny opplevelse av rom og arkitektur. Multikunstner Kim Hiorthøy har laget musikken til begge filmene.

Bauta er en kortdokumentar som utforsker offentlige, monumentale bygg i Norge - bygg i stein og betong. Til felles har de at de er ønsket revet, eller ikke tillegges særlig estetisk verdi. Men hva når menneskene er ute av byggene og de får stå for seg selv? Filmen er en langsom studie av modernisme og brutalisme vi oppfatter som ikonisk i norsk offentlighet. Odda: Regissørene vandrer gjennom Odda smelteverk, og tar hele filmen i én tagning.En fascinerende reise i et forlatt smelteverk som symbol på de store forandringene mange kommuner går gjennom.

Regi: Paul Tunge. Manus: Paul Tunge, Egil Håskjold Larsen. Produsent: Andrea Berntsen Ottmar Musikk: Kim Hiorthø. År: Norge, 2017. Språk: ingen dialog. Spilletid: 66 min.

View Event →