Back to All Events

BLIKK PÅ KIRUNA / EYES ON KIRUNA

For english scroll down

Blikk på Kiruna : Kiruna - Space Road, VULKAN og Work in progress
Harstad Kino
Kr 110,- 
Presentasjon på svensk

«Arktiske kvinner i film og bevegelige bilder»- Filmprogram med tekst av professor og filmviter Anna Stenport og Scott McKenzie, om arktiske kvinner i film og bevegelige bilder fra Norge, Sverige, Finland, Grønland og Island. Stenport er ekspert på arktisk og nordisk film- og medievitenskap, og har publisert mye om disse temaene i tidsskrifter. Hennes bøker inkluderer den banebrytende Films on Ice: Cinemas of the Arctic (Edinburgh UP, 2015; co-ed m / Scott MacKenzie), den første omfattende undersøkelse av filmproduksjon i det globale sirkumpolare nord fra 1896 til i dag. Hun arbeider for tiden med “Arctic Women Film Pioneers” (w/ Mariah Larsson), som vi ser på av spesiell interesse i denne sammenheng. Ved å invitere kvinnelige kunstnere og filmskapere med sterk stemmer og uttrykk fra ulike generasjoner, land og ståsteder, og med ulike arbeidsmetoder og tilnærming til filmmediet, søker vi å bidra til en sterkere bevissthet omkring kvinnelig representasjon og perspektiv i arktisk og nordisk film, gjennom historien og i dag. På den måten søker vi å bidra til det felles prosjektet som foregår i de nordiske landene i dag, å omskrive filmhistorien for nordisk film.

Kiruna - Space Road (“Kiruna - Rymdvägen”), Liselotte Wajstedt, Sverige/Sapmi, 2013, 52 min og Work in progress - Liselotte Wajstedt, 2017, 15 min.

Kiruna Space Road er en personlig og eksperimentell dokumentar om filmskaperens hjemby som skal rives med jorden. Historien er fortalt på to plan, den dokumentariske delen om hva som foregår i Kiruna i dag der hus rives ned og den animerte delen om minner fra barndommen i Kiruna ved gruvene. De stadig større sprekkene i overflaten beveger seg gjennom historien som en hjerterytme. Kiruna er gjennomgående i Liselottes kunsnterpraksis. Liselotte kommer til AMIFF for å snakke om dette fokuset samt at hun viser et work in progress. Liselotte er en filmskaper og kunstner, utdannet innen billedkunst og eksperimentell film med fokus på dokumentar.

Still Kiruna Space Road av Liselotte Wajstedt

Still Kiruna Space Road av Liselotte Wajstedt

VULKAN, Ann Holmgren, Sverige/Sapmi, 2017, 20 min.

En eksistensiell roadmovie til fots i et vinterkaldt Kiruna. Edith vil vite hvordan mennesker lager mening i livene sine og begir seg ut på vandring i sin hjemby for å spørre mennesker hun møter i sin hjemby Kiruna, om de vet hvem de er og andre eksistensielle spørsmål. Ann Holmgrens film er en tankevekkende skildring av hennes samtid og menneskene som bor og lever i og rundt gruvene i Kiruna. Byen som igjen skal flyttes og aldri har fast grunn. Filmen er basert på faktiske samtaler hun har hatt med mennesker i Kiruna. Ann Holmgren ble uteksaminert fra Den norska Filmskolen i 2008, med en visjon om å skape filmer med en særegen filmatisk stemme. Filmene beveger seg mellom ulike sjangere, som dokumentar, kunstfilm og musikkvideo, og hun lager film både for barn og voksne. På AMIFF viser vi også hennes serie med samiske filmer for de minste i serien Sanit.

Still VULKAN av Ann Holmgren

Still VULKAN av Ann Holmgren


Information in english

About "Arctic women in film and moving images"

This year´s focus on arctic women in film and moving images, consists of several film programs and an academic text in this year's printed program by professor Anna Stenport and Scott McKenzie, about Arctic women in films and moving images from Norway, Sweden, Finland, Greenland and Iceland. Stenport is an expert in arctic and nordic film and media studies, and has published a lot about these topics in journals. Her books include the groundbreaking Films on Ice: Cinemas of the Arctic (Edinburgh UP, 2015; Co-Ed with Scott MacKenzie), the first comprehensive survey of film production in the global circumpolar north from 1896 to today. She is currently working on "Arctic Women Film Pioneers" (w / Mariah Larsson), which we consider of particular interest in this regard. By inviting female artists and filmmakers with strong personal voices and expressions from different generations, countries and points of view, and with different working methods and approaches to the film medium, we seek to contribute to a stronger awareness of female representation and perspective in Arctic and Nordic films throughout history and today. In this way, we seek to contribute to the important project that takes place in the Nordic countries right now, to rewrite the film history of Nordic film.