Back to All Events

ARCTIC MOVING IMAGE SEMINAR 2017


Arctic Moving Image Seminar 2016. Foto: Gunnar Holmstad,

Arctic Moving Image Seminar 2016. Foto: Gunnar Holmstad,

For information in English, please scroll down.

3 dagers morgenseminar
Fredag 20. - søndag 22. oktober
Kl 9.00 - 11.30 hver dag
Sted: Scandic Hotell Harstad
Pris: Kr 50,-

Nicolas Siepen vil holde et tre-dagers seminar på festivalen, der du vil bli invitert til å aktivt engasjere deg med programmet innen 'bevegelige bilder' på festivalen. Om du er interessert i bevegelige bilder, altså videokunst, eksperimentell film og tidsbaserte installasjoner og skulpturer, eller en aktør innen kunst og/eller film, så er du hjertelig velkommen. Seminaret er strukturert rundt tre økter, en hver dag, på hver 2,5 timer fredag 20. oktober til søndag 22. oktober, der gruppen blir invitert til å delta aktivt i diskusjoner om utvalgte verk som vises på festivalen og hvordan disse forholder seg til aktuelle diskusjoner i kunstverdenen og i henhold til bevegelige bilders praksis. Temaer som kuratoriske problemer, lokaler og festivalens struktur vil også kunne diskuteres, og det er mulig å reflektere over eventuelt eget arbeid i forhold til diskusjonen. Seminaret er for kunstnere, filmskapere, kuratorer, skribenter, forskere, studenter og andre som er engasjert med film og bevegelige bilder innenfor sin egen praksis, eller de som bare er interessert i bevegelige bilder. Deltakerne vil bli forventet å delta på hver økt og å bidra med å bestemme programmet gjennom en kombinasjon av åpen, kritisk respons og selvrefleksjon. Workshopavgiften inkluderer adgang til de utvalgte visningene på festivalen som vil diskuteres på workshop'en.

Nicolas Siepen er kunstner, filmskaper, forfatter og forlegger, som for tiden er professor ved Tromsø Kunstakademi.

3 day morning seminar
Friday 20 - Sunday 22 October
9.30 am - 12.00 hver dag
Venue: Scandic Hotel Harstad
Ticket price: NOK 50,- (approx GBP 5,-)

Nicolas Siepen will hold a three-day morning seminar at Arctic Moving Image & Film Festival. The seminar will respond to and actively engage with the 'moving image' programme of the festival. It will be structured around three, two and a half-hour long sessions every morning from Friday 20 October to Sunday 22 October (9.00am-11.30am) at Harstad Scandic Hotel, where the group will be joined by artists involved in the festival. The members of the group will be invited to actively participate in the sessions, and reflect upon their own work if applicable. Seminar participants will also attend the festivals screenings free of charge, and draw upon and interrogate their responses to these – extending from themes, issues, curatorial premises and the festival’s structure itself to individual works as they relate to a developing, ongoing conversation around contemporary moving image practices.

The seminar is for artists, filmmakers, curators, writers, researchers, students and others engaged with film and moving image within their own practice. Also people who have no professional link to film and moving image, but who are interested in learning more about the field, are invited. Participants will be expected to attend every session and to fully contribute in determining the programme through a combination of open, critical response and self-reflection.

Tickets: NOK 50,- Your place on the seminar includes a free festival pass. Limited places. We will email you with more information before the seminar starts.

Earlier Event: October 19
THESE CAMERAS STAY ON - ANASTASIA PATSEY
Later Event: October 22
POLAR FILM LAB 16 MM WORKSHOP