Back to All Events

DEEPWATER HORIZON


For information in English, please scoll down

«Deepwater Horizon»
Harstad Kino
Kr 90,- / Gratis med festivalpass, men billett må hentes ut på Harstad Kino
Norsk underteksting

Denne nye Hollywood-produksjonen med Mark Wahlberg om den enorme oljelekkasjen i 2010, velger vi å vise fordi den makter å holde et kritisk blikk på et aktuelt tema.

Den 20. April 2010 skjedde en av verdens største menneskeskapte miljøkatastrofer på dypvannsborreriggen Deepwater Horizon i Mexicogolfen. Filmen følger en vital historie som mange ikke har sett: Historien om de 126 menneskene som jobbet om bord på Deepwater Horizon denne skjebnesvangre dagen. Mennesker som ble fanget i en utenkelig og grusom situasjon.

Millioner av mennesker fulgte med på den nærmest ustanselige oljelekkasjen fra havbunnen. I 87 dager rant mer enn 50.000 oljefat om dagen fra havbunnen inn i Mexicogolfen. Det ble den største oljelekkasjeulykken i menneskets historie. Et skjørt marinesystem balanserte på kanten, levebrød var i limbo, og store, kritiske spørsmålstegn ble reist rundt kostnadene, betingelsene og farene rundt oljedrilling på dypt vann.

Medvirkende: Mark Wahlberg, Kurt Russell, Kate Hudson, mfl. Regi: Peter Berg (Lone Survivor, Battleship) USA, 2016. Lenge: 1t, 47 min. Nordisk Filmdistribusjon AS. Aldersgrense: PG 13 år.

 

INFORMATION IN ENGLISH

Venue: Harstad Kino
NOK 90,- / Free with festival pass, but ticket needs to be collected at the venue.
English language with norwegian subtitles


This new Hollywood production with Mark Wahlberg about the enormous oil leak in 2010, we choose to screen at the festival because it manages to keep a critical eye on a current topic that is very important especially here in the Arctic.

On 20 April 2010 one of the world's largest man-made environmental disasters occurred on deepwater drilling rig Deepwater Horizon in the Gulf of Mexico. The film follows the vital story that many have not seen: The story of the 126 people who worked aboard the Deepwater Horizon that fateful day. People who were caught in an unthinkable and cruel situation.

Millions of people watched closely the almost incessant oil leak from the seabed. In 87 days more than 50,000 barrels of oil a day ran from the seabed into the Gulf of Mexico. It was the largest oil leak disaster in human history. A vulnerable marine system balanced on the edge, livelihood was in limbo, and large, critical question was raised about the costs, conditions and risks surrounding oil drilling in deep water.

Starring: Mark Wahlberg, Kurt Russell, Kate Hudson, et al. Directed by: Peter Berg (Lone Survivor, Battleship) USA, 2016. Running time: 1 hour, 47 min. Nordic Filmdistribusjon AS.  PG 13.

Earlier Event: October 28
HIROSHIMA MON AMOUR
Later Event: October 28
UNDER THE WALLPAPER