Back to All Events

NORDLAND KUNST OG FILMFAGSKOLE

We, The Born Capitalists

We, The Born Capitalists

Harstad Kino
Kr 110,- 

NORDLAND KUNST OG FILMFAGSKOLE PRESENTERER TODELT PROGRAM

Nordland kunst- og filmfagskole presenterer, i samarbeid med AMIFF, et todelt program som diskuterer kjønnsidentitet, spesielt makulinitetsbegrepet, og visningsrommet for film- og videoverk. Dette vises gjennom seks filmer som innehar fokus på performativitet og narrativ. I løpet av programmet blir det også samtale og diskusjon med skaperne av verkene om de ulike tematikkene. NKFS utdanner studentene til å arbeide i rommet der film møter visuell kunst, og nettopp derfor er samarbeidet med NKFS spesielt interessant for AMIFF og noe vi søker å bygge videre på og fortsette med. 

// Nordland College of Art and Film presents a two-part program with a focus on discussing gender identity, especially regarding the term masculinity, in addition to reviewing the screening room as a platform for various film- and video works. Six films will be shown that all employ performative and narrative elements. NKFS educates their students to work within the space between cinema and visual art, which is why our cooperation with the school is particularly interesting and something we wish to continue and build upon in the future.

PROGRAM 1: 

Inn i der ute // Into out there

Alexander K. Brucki, 2017 (16 min)

En mannsskikkelse beveger seg og handler, i bruddet og i skogen. Performativ-narrativ utforskning av kroppens evne til å nærme seg noe utenfor seg selv. // A male figure moves and acts, in the quarry and in the woods. Performative-narrative exploration of the body’s capability to approach something outside itself.

Inn i der ute  

Inn i der ute 

I kveld er det lov å være mann //You Can Be a Man Tonight

Marin Håskjold, 2017 (13 min)

Rollene i vennegjengen utfordres i det Martin ankommer julebordet ikledd kjole. Festen blir en utforskning av forventninger til mannsrollen, og der skjulte begjær kommer til syne. // The dynamics between friends are challenged when Martin arrives at the Christmas party wearing a dress. The evening becomes an exploration of male roles, and where hidden desires come forth.

I kveld er det lov å være mann  

I kveld er det lov å være mann 

Tidevann //Ebb Tide

Sverre Matias Glenne, 2017 (10 min)

Som samfunn har vi vansker med å definere hva maskulinitet egentlig innebærer, men ingen problemer med å annerkjenne at det eksisterer. "Tidevann" skildrer en ung kvinnes forsøk på maskulinisering av kroppen indre og ytre, i møte med mennesker og objekter i hennes umiddelbare omkrets. //As a society, we have difficulty defining what masculinity really entails, but no trouble in recognising that it exists. "Ebb Tide" depicts a young woman's attempt at masculinising her body's interior and exterior, in the face of the people and the objects in her immediate circle.  

Tidevann

Tidevann

///gress ///grass 

Adam Kjær, 2017 (4 min)

Video av sol og mennesker. Et sted. // Video of sun and humans. Somewhere.

///gress

///gress

I Wanna Write You Love Songs // I Wanna Write You Love Songs

Hamid Waheed, 2017 (4 min)

En type forelesning angående observasjoner ved det å legge seg ned, dø og - til syvende og sist - kjærlighet! // A type of lecture on observations in the field of lying down, dying and - ultimately - love!

I Wanna Write You Love Songs

I Wanna Write You Love Songs

We, The Born Capitalists // We, The Born Capitalists

Anette Gellein, 2017 (7 min)

Champagne-tårnet er et konsumobjekt som holder på luksuriøs væske tilknyttet overflod og merverdi. I We,The Born Capitalists ser vi en karakter som utøver handlinger relatert til denne skulpturelle og medierte konstruksjonen. // The champagne tower is an object of consumption containing a luxurious liquid connected to excess and surplus value. In We,The Born Capitalists we see a character performing acts connected to this sculptural and mediated construction.

Earlier Event: October 22
NORSK KORT DOK OM HELSE