MONICA KIM MECSEI

2-front, SMIL_3883.jpg

Monica har doktorgrad i filmvitenskap fra NTNU, med medievitenskap, kulturstudier og allmenn litteraturvitenskap i fagkretsen. Som universitetslektor ved NTNU har hun undervist i en rekke film- og medievitenskapelige emner.

Hvordan bidrar samiske identitetsmarkører i VeiviserenStol på ministerenBázo og Kautokeino-opprøret til å opprette, konsolidere og endre forestillinger om kulturell identitet? Dette spørsmålet er hovedanliggende i Monicas ph.d.-prosjekt. Avhandlingen springer ut av en påstand om at fremstillinger av samisk identitet i norsk filmhistorie endrer seg når utgangspunktet for og perspektivet på produksjonen og fortellingen i hovedsak er samisk. Bevegelsen fra et utenfraperspektiv til et innenfraperspektiv finner gjenklang i et diskursivt paradigmeskifte som i kulturhistorien markeres med konflikten om utbyggingen av Alta-Kautokeino-vassdraget. Alta-saken markerer ikke bare et markant vendepunkt i den offentlige bevisstheten om statens ansvar for minoriteter og samene som et eget folkeslag med en egen kulturhistorie, men også en gradvis økende deltagelse av samiske aktører i filmer som tok for seg samisk kultur. Det gjaldt i produksjonsforberedelsene, i tematikk og foran og bak kamera. Hvordan denne vendingen gir nye innsikter i samisk identitetskonstruksjon på film er nettopp hennes anliggende i analysene. Med avhandlingen søker hun å bidra til kunnskap om samisk film, samisk identitetskonstruksjon og transkulturell utveksling.

 

Monica kommer til AMIFF der hun vil presentere sitt prosjekt om samiske identitetsmarkører og vise en av de samiske filmene i ditt studie.

 

Helene Hokland