ÁNTE MIKKEL GAUP

Midlertidig

Midlertidig

Ánte Mikkel er lærer og selvstendig kulturarbeider, med storytelling og joik. Han er fra Kautokeino, har reindriftsbakgrunn og samisk som morsmål. Han jobber på Várdobáikis språkavdeling for det meste med arrangering av samiskkurs, samiske leirskolesamlinger for grunnskolebarn og ellers med styrking av samisk språk på Márkománák barnehage. Han oversetter skriv til samisk etter behov og ellers ivrer og virker til at samisk brukes og høres på arbeidsplassen.

Ante Mikkel Gaup tilhører den nordsamiske joike-tradisjonen fra Indre Finnmark, Guovdageaidnu/Kautokeino. Han har i mange år drevet som utøver og pedagog. Han framfører både tradisjonelle og selvkomponerte joiker, og er en pådriver i arbeidet med å ta vare på og utvikle den tradisjonelle joiken, gjennom organisasjonen Juoigiid Searvi. Han er også en anerkjent historieforteller og har gitt ut mange CDer med sin eventyrskikkelse Juffá. Han opptrer som soloartist eller sammen med familien: Lena Susanne, Lars Áilo og Sara Marielle Gaup. Hans familie presenterer samisk kultur gjennom et program av historiefortelling, foredrag, konsert, dramatisering og skyggeteater om og med Juffá. Han er også en anerkjent historieforteller og har hatt roller som skuespiller på Beaivváš teater. Ánte Mikkel Gaup arbeider i dag på Várdobáiki samisk språksenter i Skånland og er samisklærer for noen grunnskoleklasser, samt at han arbeider som freelance artist. Han har i mange år vært lærer på Samisk vgs og reindriftsskole i Guovdageaidnu. Han har
også vært gjestelærer på Sámi Allaskuvla- Samisk Høgskole, Musikkonservatoriet i Tromsø, Ole Bull Akademiet og ved folkekulturstudiet ved Høgskolen i Telemark.

Nettside Ante Mikkel Gaup og Stjernetelte: http://www.juffa.no/stjerneteltet.html

Helene Hokland