Back to All Events

FRESH NORDIC VOICES -THEN AND NOW

Retrett,  Itonje Søimer Guttormsen

Retrett, Itonje Søimer Guttormsen

Harstad Kino
Kr 110,- 
Engelske undertekster

Livet på Frogner (Norge, 1986) av Anne Haugsgjerd, Retrett (Norge, 2016) av Itonje Søimer Guttormsen og Atelier (Island, 2017) av Elsa Maria Jakobsdóttir

Anne Haugsgjerd var en av de første norske filmskaperne som brukte et mer personlig og eksperimentelt språk, og som lagde hybrider av dokumentar og fiksjon på 80-tallet. De tre filmskaperne i dette programmet representerer alle et personlig, friskt, eget og intenst språk med en humoristisk brodd, fra ulike tider, aldre og settinger, sentrert rundt kvinnelige hovedroller i dialog, disharmoni og konflikt med sine omgivelser, andre kvinner, livsstiler og sitt indre selv. De tre kvinnenes indre stemme gjør seg tydelig utslag i filmenes mise-en-scene, kamerabevegelser og rytme. Landskapene og settingene, være seg en leilighet i Oslo på 80-tallet, det samtidige Oslo eller et moderne utopisk studio på en øde øy, er alle farget av karakterens indre, og fremstår fremmedgjørende, truende og marerittaktige. Programmet er kuratert av Helene Eggen, og filmene vil innledes av henne. Filmskaperne deltar i en samtale etter filmene.

Livet på Frogner, Anne Haugsgjerd (1986)

Livet på Frogner,  Anne Haugsgjerd

Livet på Frogner, Anne Haugsgjerd

Livet på Frogner er en metafilm om det å lage film. I filmen møter vi en kvinne som skal skrive et filmmanus om bydelen hun bor i, og ikke får det til. Hun er splittet og klarer ikke å bestemme seg for hva hun vil fortelle. Fantasiene tar overhånd. Ønsket om å være til stede der hvor noe skjer får henne til å spørre: skulle du ikke ha hatt kamera og oppsøkt det livet som er utenfor vinduet ditt i stedet for å skrive det? Eller kanskje skulle du ha levd i det livet og ikke laget film i det hele tatt? 

Anne Haugsgjerd er en filmskaper som bor og arbeider på Nesodden. Hun har laget film siden 1980-tallet. Hennes filmer er ofte humoristiske og reflekterende, biografiske og selvutleverende. Videre er filmene en blanding av fiksjon og dokumentar, noe som var uvanlig på 1980-tallet da hun laget sin første film, Livet på Frogner. Den fikk Publikumsprisen og ble nominert til Amanda på Den Norske Filmfestivalen. Anne Haugsgjerd er utdannet ved Statens kunst- og håndverksindustriskole (SHKS) med diplom I grafisk design (1967). På 1990-tallet begynte hun å filme egne filmer med digitalkamera

Retrett, Itonje Søimer Guttormsen (2016)  

Retrett,  Itonje Søimer Guttormsen

Retrett, Itonje Søimer Guttormsen

Kortfilmen Retrett handler om den sannhetssøkendebevegelseskunstneren Gritt (35) som etter noen intense årog diverse nederlag i utlandet, befinner seg på scratsj i Oslo. Vi følger Gritt i situasjoner i hennes nye hverdag hvor hun kjemper med å få fotfestet, og via hennes voice får vi innblikk i et sinn som utrettelig forsøker skape mening av den fremmede tilværelsen igjennom poetiske betraktninger, spastiske visjoner og potensielle kunstprosjekter. For langt inne bak skam og nederlag banker et håpefullt hjerte for et sant og poetisk liv i kunstens tjeneste. Filmen omhandler utenforskap, menneskeverd og vanskene med å bevare egen virkelighet i møte med det rådende, og portreterer en brysom kvinnetype sjeldent forundt på film.

Itonje Søimer Guttormsen (f. 1979) er utdannet filmregissør fra Akademin Valand og Den norske filmskolen, og utforsker filmformatet fra ulike vinkler gjennom egen film- og scenekunstproduksjon, og som kunstnerisk leder for ByFlimmer. 

Atelier, Elsa Maria Jakobsdóttir (2017) 

Atelier,  Elsa Maria Jakobsdóttir  

Atelier, Elsa Maria Jakobsdóttir 

En ung kvinne ankommer et moderne, utopisk hus på en fjerntliggende øy for å komme litt vekk fra det hele. Alt hun har behov for er litt fred og ro, men stillheten avbrytes plutselig av en ubuden gjest: en kunstner, hvis akustiske lydinstallasjoner forstyrrer alt hva det nakne, tomme huset og naturskjønne stedet har å by på. Spenningen mellom de to kvinnene stiger, og under overflaten bygger det seg opp en voksende frustrasjon og et sinne. Midt i den ville naturen blir huset historiens tredje karakter - en labyrint der kontrasterende personligheter møtes og forskjellige livsformer og forventninger kolliderer.

Elsa Maria Jakobsdóttir er den første islandske kvinnen som har fått opptak ved Danmarks nasjonale filmskole. Hennes første kortfilm Megafon (2013) vant beste islandsk kort på Northern Wave Festival og ble valgt ut til Nordisk Panoramas kortfilmkonkurranse.


Information in english

Venue: Harstad Kino
Kr 110,- 
English subtitles

Livet på Frogner (Norge, 1986) by Anne Haugsgjerd, Retrett (Norge, 2016) by Itonje Søimer Guttormsen and Atelier (Island, 2017) by Elsa Maria Jakobsdóttir

Anne Haugsgjerd was one of the first Norwegian filmmakers who used a more personal and experimental language, and made hybrids of documentary and fiction in the 80's. The three filmmakers in this program all represent a personal, fresh, and intense expression, with a humorous twist, from different times and settings, centered around female characters in dialogue, disharmony and conflict with their surroundings, other women, lifestyles and their inner self. The women's inner voices is clearly visible in the film's mise-en-scene, camera movements and rhythm. The landscapes and setting, being an apartment in Oslo in the 80's, contemporary Oslo or a modern utopian studio on a deserted island, are all colored by the nature of characters, and appear alarming, threatening and nightmarish.

Livet på Frogner, Anne Haugsgjerd (1986)

An autobiographical story about everything that happens, and should not happen, while
making a first fiim.

Retrett, Itonje Søimer Guttormsen (2016)  

The roving Gritt (Birgitte Larsen) fights the exhausting battle of establishing her ideas into practice as a autodidact movement artist arriving the capital of the self acclaimed winners of the world lottery. We follow her during her first week in Oslo, and through her philosophical but rather dissociative voice we find a person with a huge gap between her inner and outer world. Retrett deals with alienation, dignity and courage of dreams in a poetic and humorous way, and shows a woman rarely portrayed in film.

Atelier, Elsa Maria Jakobsdóttir (2017) 

A young woman comes to a remote island to get away from it all, taking refuge at a modern studio utopia. All she needs is restorative peace and quiet, but her stay is jarringly interrupted by an intruder: an artist whose acoustic installation disturbs everything that the starkly empty house has to offer. The tension between the two women rises and the motionless calm gives way to growing frustration and anger. Emerging from the wilds of
nature, the house becomes the third character of the story - a labyrinth in which contrasting personalities meet and differing lifestyles and expectations clash.