Back to All Events

LENE BERG FILM PROGRAMME


Kopfkino

Kopfkino

For english scroll down

Harstad Kino
Kr 110,- per visning


Visninger :

Gompen og andre beretninger om overvåking i Norge 1948-1989// Fredag 20. oktober kl.15.35 // Harstad Kino


Weimar Conspiracy Kopfkino + kunstnersamtale // Lørdag 21. oktober kl. 19.40 // Harstad Kino


Internasjonalt anerkjente Lene Berg er årets etablerte kunstnerprofil på AMIFF. Hun kommer til Harstad med tre av sine filmer, Kopfkino (2012), Gompen (2014) og The Weimar Conspiracy (2007), som vil introduseres av kunstneren selv. Etter filmene vil hun samtale om sin kunstnerpraksis som motsetter seg kategoriseringer, med kurator Sarah Schipschack. Schipschack er årets gjestekurator, og kuraterer også årets bestillingsverk av Ørjan Amundsen.

Tekst av kurator Sarah Schipschack (på engelsk):

Lene Berg is a Norwegian artist originally trained as a film director at Stockholm's Dramatiska Institutet. Working without preconceived concepts or established norms, her projects are incised, humorous and often outside the cultural consensus. Berg uses moving image, installation, text, and photography – her projects often contains all of these mediums. One could say Lene Berg's production invests in reforming and reshaping storytelling. In her moving image works, Berg investigates questions about truth and falsehood, reflecting political issues in personal stories from our recent cultural history. By merging facts and fiction, her moving image work interrogates in contradictions and how history and storytelling is made and narrated. 

Gompen

Gompen

 

På AMIFF vil hun vise tre verker, alle fra de siste ti årene:

I Kopfkino (2012), en spillefilm fra 2012, møter vi en gruppe på åtte damer som arbeider i et S&M studio, sittende bak et bord på en scene, alle vent mot kamera, snakkende om rollespill og makt. Samtalene og kamerabevegelsene er begge frigjorte fra konvensjonelle begrensninger. 

Gompen (2014) er en isenesatt høring som tar for seg overvåking i Norge, av det norske samfunnet under den kalde krigen. Filmen er en hybrid av historiske fakta og fiksjon, og debatten knyttet til nasjonal sikkerhet versus individets rett til privatliv, er en tematikk som er like relevant i dag. 

The Weimar Conspiracy (2007) viser i syv kort episoder, hvordan filmskaperen Lene vandrer rundt i Weimar, der hun utforsker de mange akkumulerte historiske minnene, og betydningen de har i dag. 

The Weimar Conspiracy 

 

Om gjestekurator Sarah Schipschack: 

Sarah Schipschack er en filmkurator, programmerer, og produsent, basert i Leipzig, Tyskland og i Tromsø. De siste 15 årene har Sara stått bak flere initiativer for formidling av art house film, og eksperimentell film - Artists' Moving Image/Kunstners bevegelige bilder. Hennes siste initiativ,  Polar Film Lab, en analog film lab i Tromsø, ble etablert i 2016 sammen med kunstneren og filmskaperen Emilija Skarnulyte fra Litauen. Hun underviser også i et fag om kunstners bevegelige bilder ved Nordland Film- og kunstfagskole i Kabelvåg. Sarah er gjestekurator for den andre utgaven av AMIFF i Harstad, der hun setter sammen en miniretrospektiv av den anerkjente kunstneren Lene Berg, og kuraterer bestillingsverket,  det ambisiøse nye flerskjermsverket til Ørjan Amundsen. 

Information in english

Internationally renowned Lene Berg is this years established artist profile on AMIFF. She will attend the festival with three of her films, Kopfkino (2012), Gompen og andre beretninger om overvåking i Norge 1948-1989 (2014) and The Weimar Conspiracy (2007), all introduced by the artist herself. Afters the screenings she will have a conversation about her artistic practice with guest curator Sarah Schipschack. Schipschack also curates Infinite Loop by Ørjan Amundsen.

Text by curator Sarah Schipschack:

Lene Berg is a Norwegian artist originally trained as a film director at Stockholm's Dramatiska Institutet. Working without preconceived concepts or established norms, her projects are incised, humorous and often outside the cultural consensus. Berg uses moving image, installation, text, and photography – her projects often contains all of these mediums. One could say Lene Berg's production invests in reforming and reshaping storytelling. In her moving image works, Berg investigates questions about truth and falsehood, reflecting political issues in personal stories from our recent cultural history. By merging facts and fiction, her moving image work interrogates in contradictions and how history and storytelling is made and narrated. 

At AMIFF we will show three moving image works, all from the last ten years. 

Gompen og andre beretninger om overvåking i Norge 1948-1989 (2014) is a reenactment staged as a hearing dealing with surveillance in the Norwegian society during cold war times. The film is a hybrid of historical facts and fiction, and the continued relevance nowadays in the debate about a national security versus the individual rights to privacy stays the same. 

In Kopfkino (2012), a feature length film from 2012, we see a group of eight women working in S&M studios, sitting behind a table on a stage, all facing the camera, talking about role play and power. The conversations dense and equally liberated is the camera movement from conventional limitations.

The Weimar Conspiracy (2007) shows in seven short episodes how the film maker wanders around in Weimar, examining the numerous accumulated historical memories, interrogating the meanings they may have today. 

About the curator:

Sarah Schipschack (*1976 in Dresden) is a film curator, programmer, and producer, based in Leipzig, Germany and Tromsø, Norway. During the last 15 years Schipschack has established several initiatives to produce and present film, mainly art house films, experimental film - Artists Moving Image. In the years 2017–2018 Schipschack is Film Curator in Residence and in charge of building up a film screening program for artists run initiative Kurant. In October 2017 she is guest curator for the second edition of AMIFF – Arctic Moving Image & Film Festival in Harstad, Norway where she will put together a mini- retrospective of renown female artists Lene Berg, as well as commissioning an ambitious new multi-screen work by young artists Ørjan Amundsen. Schipschack teaches an Artists' Moving Image course at the Nordland Film- og kunstfagskole, Kabelvåg, Norway.

Kopfkino

Kopfkino