Back to All Events

ARCTIC MOVING IMAGE SEMINAR


For information in English, please scroll down.

3 dagers morgenseminar
Fredag 28. - søndag 30. oktober
Kl 9.30 - 12.00 hver dag
Sted: Scandic Hotell Harstad
Pris: Kr 50,-

 

Ed Webb-Ingall vil holde et tre-dagers seminar på festivalen, der du vil bli invitert til å aktivt engasjere deg med programmet innen 'bevegelige bilder' på festivalen. Om du er interessert i bevegelige bilder, altså videokunst, eksperimentell film og tidsbaserte installasjoner og skulpturer, eller en aktør innen kunst og/eller film, så er du hjertelig velkommen.

Seminaret er strukturert rundt tre økter, en hver dag, på hver 2,5 timer fredag 28. oktober til søndag 30. oktober, der gruppen blir invitert til å delta aktivt i diskusjoner om utvalgte verk som vises på festivalen og hvordan disse forholder seg til aktuelle diskusjoner i kunstverdenen og i henhold til bevegelige bilders praksis. Temaer som kuratoriske problemer, lokaler og festivalens struktur vil også kunne diskuteres, og det er mulig å reflektere over eventuelt eget arbeid i forhold til diskusjonen.

Seminaret er for kunstnere, filmskapere, kuratorer, skribenter, forskere, studenter og andre som er engasjert med film og bevegelige bilder innenfor sin egen praksis, eller de som bare er interessert i bevegelige bilder. Deltakerne vil bli forventet å delta på hver økt og å bidra med å bestemme programmet gjennom en kombinasjon av åpen, kritisk respons og selvrefleksjon. Workshopavgiften inkluderer adgang til de utvalgte visningene på festivalen som vil diskuteres på workshop'en.


3 day morning seminar
Friday 28 - Sunday 30 October
9.30 am - 12.00 hver dag
Venue: Scandic Hotel Harstad
Ticket price: NOK 50,- (approx GBP 5,-)

The experienced workshop leader, filmmaker and writer, Ed Webb-Ingall will hold a three-day morning seminar at Arctic Moving Image & Film Festival. The seminar will respond to and actively engage with the 'moving image' programme of the festival. It will be structured around three, two and a half-hour long sessions every morning from Friday 28 October to Sunday 30 October (9.30am-12.00pm) at Harstad Scandic Hotel, where the group will be joined by artists involved in the festival. The members of the group will be invited to actively participate in the sessions, and reflect upon their own work if applicable. Seminar participants will also attend the festivals screenings free of charge, and draw upon and interrogate their responses to these – extending from themes, issues, curatorial premises and the festival’s structure itself to individual works as they relate to a developing, ongoing conversation around contemporary moving image practices.

The seminar is for artists, filmmakers, curators, writers, researchers, students and others engaged with film and moving image within their own practice. Also people who have no professional link to film and moving image, but who are interested in learning more about the field, are invited. Participants will be expected to attend every session and to fully contribute in determining the programme through a combination of open, critical response and self-reflection.

Tickets: NOK 50,- (approx 5 Euros - so almost free!) Your place on the seminar includes a free festival pass. Limited places: 20. We will email you with more information before the seminar starts.

 

 

Ed Webb-Ingall er en filmskaper og skribent med interesse i å utforske historier, praksiser og former for kollektivitet og samarbeid. Hans nåværende forskning undersøker hvordan videoteknologi drives innenfor sosiale kontekster og hvordan begrepene mobilitet og tilgang krysser politiske plattformer av community-basert aktivisme og former for representasjon. Han har gjennomført seminarer på London Film Festival, FLARE: London LGBT Film Festival, Artist Moving Image Festival Glasgow, Oberhausen Shot Film Festival og Berwick Film Festival. Han er i dag mentor på Open School East, London og gjennomfører en to-års opphold på The Showroom, London. Nye prosjekter inkluderer co-redigering "The Sketchbooks of Derek Jarman", utgitt av Thames and Hudson, og "We had rather been Invaded", et video-samarbeidsprosjekt som så på arven etter § 28, på oppdrag av Studio Voltaire, London. Han er også en TECHNE stipendiat ved Royal Holloway University, England, hvor hans forskning fokuserer på historie og praktiseringen av community video i Storbritannia mellom 1968 og 1981.


Ed Webb-Ingall is a UK based filmmaker and writer with an interest in exploring histories, practices and forms of collectivity and collaboration. His current research examines the ways in which video technology operated within social contexts and how concepts of mobility and access intersect with political platforms of community-based activism and forms of representation. He has carried out seminars at London Film Festival, FLARE: London LGBT Film Festival, Artist Moving Image Festival Glasgow, Oberhausen Shot Film Festival and Berwick Film Festival. He is currently a mentor at Open School East, London and is carrying out a two-year residency at The Showroom, London. Recent projects include co-editing The Sketchbooks of Derek Jarman, published by Thames and Hudson and We Have Rather Been Invaded, a collaborative video that looked at the legacy of Section 28, commissioned by Studio Voltaire, London. He is also a TECHNE PhD candidate at Royal Holloway University, England, where his research focuses on the history and practice of community video in the UK between 1968 and 1981.

Earlier Event: October 28
EVOLUTION
Later Event: October 29
MIN NABO TOTORO