Back to All Events

NORDLAND KUNST- OG FILMFAGSKOLE


Stillbilde fra filmen "Aldri sett elg" av Simen Gjersvoll

Stillbilde fra filmen "Aldri sett elg" av Simen Gjersvoll

For information in English, please scroll down

NORDLAND KUNST- OG FILMFAGSKOLE
Kortfilmprogram
Harstad Kino
Kr 90,- / Gratis med festivalpass

Nordland Kunst- og Filmfagskole ligger i Kabelvåg. Skolen har satt sammen følgende kortfilmprogram med filmer av sine studenter.


RUSS 2016 // 13 minutter
Regi: Petter Aaberg
Vi følger Stian sitt vennskap med Tobias gjennom russefeiringen i Lofoten.

Aldri sett elg // 13 minutter
Regi: Simen Gjersvoll
Fredrik og Thale er et kjærestepar som befinner seg i et skrantende forhold. Distansen mellom dem er blitt stor og kommunikasjonen er langt fra på plass. I et forsøk på å finne tilbake til det de en gang hadde foreslår Fredrik en telttur, ut til naturen som det viser seg de har mistet kontakten med.

Du skal være den siste // 11 minutter
Regi: Alexander Brucki
Det er kveld, den tidligere løytnanten Thomas har tilbrakt dagen på fjelltur, og kommer først sent til Evelyns hagefest. Han blir godt mottatt av vertinnen, og vi følger ham gjennom festen etter at han tidlig mottar et tydelig signalement fra henne om at hun ønsker at han skal være den siste til å dra fra festen — den aller siste.

Sexy med bein i nesa // 7 minutter
Regi: Thora Turøy
Kim og Robin er på byen for å ta seg en øl. Etter en stund kommer René og setter seg ved bordet deres.

Dønninger // 13 minutter
Regi: Sverre Matias
To unge menn finner trygghet hos hverandre i ly fra moderne dating og tidligere forhold.

Johannes // 8,5 minutter
Regi: David Krøyer-Heinsmann
I denne fiktive kortfilmen følger vi den innelukkede Johannes, som lever i sin egen lille verden. Fortellingen beveger seg mellom det virkelige og det ekte, kontra fantasier, drømmer og forestillinger.

What abouts us? // 13 minutter
Regi: Hannah Chocron
Noen mennesker reiser for å oppleve det som er fremmed. Og andre ikke.

Jeg var her // ?
Regi: Olav Fangel Jamtveit
Dette er en historie om hvordan jeg prøver å fange et fjell.

 

INFORMATION IN ENGLISH

Nordland Art and Film School is located in Kabelvåg, 2,5 hour drive from Harstad. The school have put together the following short film program with films made by their students.


RUSS 2016 // 13 minutes
Director: Petter Aaberg
We follow Stian's friendship with Tobias through end of school celebrations, "russ", in Lofoten, Northern Norway.

Never seen moose // 13 minutes
Director: Simen Gjersvoll
Fredrik and Thale are sweethearts is in a crumbeling relationship. The distance between them has become large and the communication is far from good. In an attempt to get back to what they once had Fredrik suggests camping, and it turns out they've lost touch with nature.

You'll be the last // 11 minutes
Director: Alexander Brucki
It's evening, the former lieutenant Thomas spent the day out in the mountains, and comes late to Evelyn's garden party. He is well received by the hostess, and we follow him through the party after he receives a distinct sign of confirmation that she wants him to be the last to leave the party - the very last.

It's sexy to be strong // 7 minutes
Director: Thora Turøy
Kim and Robin are in town to grab a beer. After a while René and sits down at their table.

Swells // 13 minutes
Director: Sverre Matias
Two young men find confidence in each other in the shelter of modern dating and past relationships.

Johannes // 8.5 minutes
Director: David Krøyer-Hein Male
In this fictional short film, we follow the enclosed John, who live in his own little world. The narrative moves between the real, versus fantasies, dreams and beliefs.

What abouts us? // 13 minutes
Director: Hannah Chocron
Some people travel to experience what is foreign. And others do not.

I was here // ?
Director: Olav Fangel Jamtveit
This is a story about how I try to capture a mountain.

Earlier Event: October 29
FILMS FROM THE NORTH: GAMES THEY PLAY
Later Event: October 29
THE FITS