Back to All Events

‘du mah heures pah maj’


For information in English, please scroll down

Utendørs kunstperformance:
‘du mah heures pah maj’
Møt opp på gata overfor inngangen til Harstad Kino til følgende tider:
27.10: 18.00 og 18.30
28.10: 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
29.10: 18.00, 18.30, 19.00, 19.30

Kunstnerpresentasjon med Georgia Munnik:
Harstad Kino, søndag 30. oktober kl 11.30
Gratis

I forbindelse med Arctic Moving Image & Film Festival har den Tromsøbaserte kuratoren Hanne Hammer Stien kuratert et todelt kunstprosjekt som består av bestillingsverket ‘du mah heures pah maj’ av Georgia Munnik og et filmprogram av filmer av Knut Åsdam, med påfølgende debatt under tittelen Arktisk urbanisme. Tema for kunstprosjektet er språk og arkitektur.

Den sørafrikanske kunstneren Georgia Munnik, som er bosatt i Tromsø, har laget et nytt kunstprosjekt som skal finne sted i det offentlige uterom i Harstad under festivalen. ‘du mah heures pah maj’ er satt sammen av ulike medier og fremstår som en performance publikum kan ta del i. Tema for ‘du mah heures pah maj’ er språk, ideologi og makt, noe som Munnik også tidligere har arbeidet med. Med utgangspunkt i konkret språkhistorie knyttet til Sør-Afrika og Sápmi skaper Munnik abstrakte språksituasjoner som skal unndra seg ideologisk innhold. Video og lyd er viktige bidragsytere i totale kunstverk som ikke kan beskues på avstand, men der publikum aktivt må forholde seg til kunsten.

Georgia Munnik. Foto: Øivind Arvola

Georgia Munnik. Foto: Øivind Arvola

Georgia Munnik er utdannet kunstner fra Wits School of Arts, Johannesburg (2012) og Kunstakademiet i Tromsø (2015). Munnik har deltatt i utstillinger på Goethe Institut, Johannesburg (SA), Kurant Visningsrom (Tromsø), Tegnerforbundet (Oslo), og Tromsø Kunstforening. Munnik er også en av grunnleggerne av det intersesjonelle, feministiske kunstnerkollektivet IMA READ, som nylig avsluttet et residency ved Baltic Art Centre i Visby, Gotland. I november vil Munnik delta i Kven Connection artist residency i Vardsø.

 

INFORMATION IN ENGLISH

Outdoor art performance:
Que up in street opposite the cinema (Harstad Kino) at the following times:
27.10: 18.00 og 18.30
28.10: 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
29.10: 18.00, 18.30, 19.00, 19.30

Artist presentation with Georgia Munnik:
Harstad Kino, Sunday 30 October, 11.30
Free

As part of the Arctic Moving Image & Film Festival, Tromsø-based curator Hanne Hammer Stien has curated a two-part art project consisting of the commissioned work‘du mah heures pah maj' by Georgia Munnik and a programme of films by Knut Åsdam, followed by a debate entitled Arctic urbanism.

The South African artist Geogia Munnik, who lives in Tromsø, has created a new art project that will feature in outdoor public space in Harstad during the festival, ‘du mah heures pah maj’, which is composed of different media, appears as a performance in which the audience can participate. The theme of ‘du mah heures pah maj' is language, ideology and power, which has also been a theme in her previous works. Based on the specific language history linked to South Africa and Sápmi, Munnik creates abstract language situations that evade ideological content. Video and audio are important components of total works of art that cannot be viewed from a distance, but which the audience plays an active role in.

Georgia Munnik. Photo: Øivind Arvola

Georgia Munnik. Photo: Øivind Arvola

Georgia Munnik graduated as an artist from the Wits School of Arts, Johannesburg (2012) and the Academy of Contemporary Art in Tromsø (2015). Munnik has participated in e’du mah heures pah maj’hibitions at the Goethe Institut (Johannesburg), the Kurant Visningsrom (Tromsø), The Association of Norwegian Visual Artists (Oslo) and the Gallery of Contemporary Art (Tromsø). Munnik, who is also a founding member of the intersectionist, feminist artist collective IMA READ, recently completed a residency at the Baltic Art Centre in Visby, Gotland. In November, Munnik will start the Kven Connection artist residency in Vadsø.

Later Event: October 27
NOTES ON BLINDNESS