Back to All Events

Paneldiskusjon om oppløsningen av sannhet og myter i film og bevegelige bilder

Fra paneldiskusjonen på AMIFF 2018. Fra venstre Mike Sperlinger, Sabrina van der Ley, Ingeborg LIndahl, Vanina Saracino, Daniela Arriado, Helga Marie Nordby

Fra paneldiskusjonen på AMIFF 2018. Fra venstre Mike Sperlinger, Sabrina van der Ley, Ingeborg LIndahl, Vanina Saracino, Daniela Arriado, Helga Marie Nordby

Paneldiskusjon om oppløsningen av sannhet og myter i film og bevegelige bilder

Lørdag 19. oktober, kl 11:30, på Castello-bygget (mellom Harstad Kino og torget). Gratis inngang.

AMIFF inviterer til paneldiskusjon om oppløsningen av sannhet og myter i video og film, utarbeidet og ledet av Kristian Skylstad. Deltakere: Nicolas Norton (kunsthistoriker og skribent), Yafei Qi (kunstner) og Kristian Skylstad (kunstner og kurator).

Kuratortekst AMIFF 2019 - Kristian Skylstad:

“Video og film er de to mediene som i dag opplever den mest agressive oppløsning av skillet mellom sannhet og myter. Troverdighet er dokumentaren sin base, reisverket den står på, for dermed å opplyse uten manipulasjon. Ideelt sett. Filmens appell er fundamentert i dens evne til å forføre sitt publikum inn i en assemblage av teater, musikk, lydbilde og narrativ, inn i en ideelt sett komplett parallell virkelighet. Her blir mediet et forvrengt speilbilde av det reelle, åpent for tolkninger og personlig koloritt, for å stimulere fantasien til å forestille seg en annen verden, samtidig som man forstår mer av tilværelsen. Michael Haneke inverterte for en stund siden Jean-Luc Godard sitt sitat: «Fotografi er sannhet. Filmen er sannhet 24 bilder i sekundet» til; «En spillefilm er 24 løgner i sekundet.» Denne hyperbolen basert på en selvfølgelighet, vrengt og filleristet, beskriver filmens tilstand i god tid før holdningen endte opp med å prege hele vår virkelighetsoppfatning. Han påstår i likhet med Godard at filmer som fungerer som underholdning gir enkle svar, men til syvende og sist fungerer kynisk, da denne typen film nekter seerne å tenke. Lager man et åpent filmatisk verk vil en kinosal med noen hundre mennesker skape flere hundre forskjellige filmer, via sin persepsjon, basert på den enkeltes tolkningevne og ønske. Det er i dette landskapet den kunstneriske filmen opererer. Her finner man nøkkelen til en film som behandler myter og sannhet som et instrument til å oppfordre betrakteren til å se dypere inn i premisset for sitt samfunn og grunnlaget for sin virkelighetsoppfatning.“ - Kristian Skylstad

Earlier Event: October 18
False Belief
Later Event: October 19
Johanna Billing filmprogram