Back to All Events

Digital Heritage - et Pomor-museum i VR-format

71811073_400261957326727_1888709261370851328_n.jpg

Digital Heritage: Pomor-museum i VR format

Presentasjon av prosjektet ved initiativ-takerne Oleg Khadartsev og Zhanna Guzenko fra Friday Milk / Uncapitals (Murmansk): Fredag 18. oktober, kl 15:45, Harstad Kino, sal 2

VR installasjonen i Harstad Kino foaje kan oppleves i kinoens åpningstider.

‘Digital Heritage’ er et kollektivt kunstprosjekt der et team med unge kunstnere og kulturarbeidere ble kjent med de gamle Pomor-tradisjonene, historien og kulturen, og sammen skapte en digital versjon av et Pomor-museum. Under et kunstopphold i september 2017 i Onega (Russland) revurderte de informasjonen fra leksikon og levende materiale, og skapte dette unike VR-verket som består av fem virtuelle rom som ligner museumshaller: det er et inngangsparti, oversiktshaller, utstillingshaller, viet til tradisjonene og husholdningen, og et gjestebokrom.

Prosjektet er på grensen mellom fantasi og virkelighet, med en blanding av historiske fakta og mytologi, den nyeste teknologien og kunst, moderne popkultur og tradisjonell Pomor-levesett.

Kart_nordkalotten.png

Fakta om forbindelse mellom pomorene, nordmenn og samer:

Pomorhandel eller russehandel er benevnelsen på en handelsforbindelse mellom pomorene i Nordvest-Russland og folket langs kysten av Nord-Norge, så langt sør som til Bodø. Denne handelen foregikk fra 1740 og fram til den russiske revolusjon i 1917.

Pomorhandelen var i utgangspunktet en byttehandel mellom folk i nordområdene, med kornprodukter fra Russland mot fisk fra Nord-Norge som hovedhandelsvare. Etter hvert utviklet dette seg til å bli en pengehandel, og faktisk ble rubelen brukt som valuta flere steder i Nord-Norge. Pomorhandelen var av stor betydning både for nordmenn, samer og russere. Handelen foregikk ved at russiske pomorer fra Kvitsjøtraktene og Kolahalvøya kom seilende til fjordbygder og handelsplasser langs kysten av Nord-Norge. Pomorene var dyktige handelsmenn og sjøfarere, og de utforsket også områdene omkring Kvitsjøen. I tillegg til at de seilte vestover med handelsvarer, etablerte de også en handelsrute østover forbi Uralfjellene til Nord-Sibir. - Wikipidia