KNUT ÅSDAM

Knut Åsdam

Knut Åsdam

Knut Åsdam (1968) er en filmskaper, installasjonskunstner, skulptør og fotograf som har deltatt på en rekke utstillinger i inn- og utland siden 1998.

På AMIFF 2016 vil det bli vist et retrospektivt videoprogram av Knut Åsdam, kuratert av Hanne Hammer Stien. Programmet inngår i et kuratorisk prosjekt på festivalen som tar utgangspunkt i det urbane samfunnet i Arktis og stiller spørsmål til hvordan arkitektur i Arktis forholder seg til språk og makt. Det blir arrangert en paneldiskusjon som tar opp denne tematikken under festivalen, ledet av kurator Stien.

 

Om Knut Åsdam

Knut Åsdam. Foto: Kristian Skylstad

Knut Åsdam. Foto: Kristian Skylstad

Åsdam studerte ved Whitney Museum Independent Study Program (NYC 94-95), Jan van Eyck Akademie (Maastricht, 92-94), Goldsmiths College, University of London (London, 89-92), Wimbledon School of Art (London, 88 -89), og Universitetet i Oslo og Maui Community College, Maui, Hawaii.

Hovedfokus i Åsdams arbeid er livet i dagens urbane samfunn, dets psykologiske og materielle effekter, og våre hverdagslige utfordringer; f.eks hvordan individer konstruerer og forhandler sin identitet som en reaksjon på de regler og organisasjoner i dagens samfunn.

Åsdam undersøker bruk og oppfatning av offentlige byrom, inkludert deres strukturer av politisk makt og myndighet. Temaene i Åsdams arbeid kan tenkes å forholde seg til fire viktige kategorier; 'tale', 'å bo', 'seksualiteter "og "kamp". Disse forholder seg ofte seg til temaer av systemkritikk og analyse av plass i form av begjær, forbruk og historie. Åsdam’s idiosynkratiske tilnærming til det filmatiske feltet er skapt ved å transponere ressursene i romlige- og sted-orienterte diskurser fra en visuell kunst-sammenheng inn i filmen. Videre bruker han narrativ uten plot og en svingning mellom dokumentar og fiksjonsnarrative elementer i filmene.

Åsdam's arbeid har blitt vist internasjonalt, for eksempel på Tate Modern; Bergen Kunsthall; Tate Britain; Boijmans van Beuningen Museum, Rotterdam; Biennalen i Venezia; Kunsthalle Bern; Istanbul Biennial; Frac Bourgogne; MACRO, Roma; Museum of Contemporary Art, Oslo; Manifesta7; Moderna Museet, Stockholm; P.S.1 MOMA, NYC, og Musee d'Art Moderne de la Ville de Paris. Kronikker om Åsdams arbeid har blitt publisert i blant annet Artforum, Grey Room, Le Monde Diplomatique, Untitled Magazine.

www.knutasdam.net

GjestHelene Hokland