HANNE HAMMER STIEN

Hanne Hammer Stien. Foto: Marit Hildung

Hanne Hammer Stien. Foto: Marit Hildung

Kunsthistoriker Hanne Hammer Stien jobber som freelance skribent og kurator, bosatt i Tromsø og er opprinnelig fra Finnmark. På Arctic Moving Image & Film Festival 27. - 30. oktober 2016, kuraterer Stien et program som inkluderer et retrospektivit videoprogram med Knut Åsdam, et utendørs bestillingsverk av Georgia Munnik, og en paneldiskusjon. Under kan du lese mer om Stien og om hennes kuratoriske prosjekt på AMIFF.

 

Om Hanne Hammer Stien

Stien er utdannet kunsthistoriker fra UiT Norges arktiske universitet (2004). Som frilans kurator og skribent bosatt i Tromsø er hun opptatt av å stille spørsmålstegn til romantiske ideer knyttet til landskapet i nord og menneskene som bor her. Hammer Stien's bakgrunn fra Finnmark er viktig for hennes arbeid som kurator. Hun er opptatt av kunstens evne til å pendle mellom det subjektive- og det kollektive minnet, og hun interesserer seg for hvordan kunst bidrar til å skape identitet. Relasjoner mellom samtid og fortid er ofte omdreiningspunkt for Hammer Stiens kuratoriske prosjekter som både tar for samtidskunst og historisk kunst.

Stien underviser i teori på MA-programmet ved Kunstakademiet i Tromsø og fra juli 2016 til juli 2017 er hun daglig leder ved Polarmuseet i Tromsø.  Stien har redigert antologien Vit at jeg elsker deg – Om kunst og sted, som ble utgitt av Orkana Forlag i 2015. Boken baserer seg på et seminar som ble arrangert under HFT 2013 – Nasjonal kunstfestival i Hammerfest, kuratert for Hammerfest kunstforening/Norske kunstforeninger. For tiden arbeider Stien med et større kunstprosjekt i regi av Kunst i offentlige rom (KORO) til et nytt bygg ved UiT Norges arktiske universitet (MH2), hun er ansatt av Hammerfest kommune som kurator i forbindelse med en relokalisering og reaktivering av Inger Sitters Kompoisjon i gult, hun er kurator for Arctic Moving Image & Film Festival 2016 i Harstad og hun kuraterer et kunstprosjekt for Tromsø kommune som skal foregå i byens uterom i 2017. Stien sitter i styret til Stiftelsen Kunstkritikk og Nordnorsk Kunstnersenter, og hun er medlem av det kunstneriske rådet til Lofoten International Art Festival (LIAF). I en lengre periode virket Stien som fast kritiker for Billedkunst. Hun har tidligere arbeidet på Tromsø Kunstforening, Høgskolen i Tromsø, Gjenresiningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms, Tromsø Museum – Universitetsmuseet og UiT Norges arktiske universitet.

www.hannehammerstien.no

 

Hanne Hammer Stien's kuratoriske prosjekt på AMIFF 2016

Knut Åsdam. Foto: Kristian Skylstad

Knut Åsdam. Foto: Kristian Skylstad

I forbindelse med Arctic Moving Image & Film Festival, som går av stabelen i Harstad 27. - 30. oktober 2016, kuraterer Hanne Hammer Stien en ny utendørs videoinstallasjon av Georgia Munnik og et videoprogram med Knut Åsdam.  Åsdam er en norsk kunstner som arbeider med film, video, fotografi, tekst, lyd og arkitektur. Livet i dagens urbane samfunn er et tilbakevendende tema i hans kunst. Munnik er en sørafrikansk kunstner bosatt i Norge. Hun arbeider med tematikk knyttet til språk og makt. Det kuratoriske prosjektet tar utgangspunkt i det urbane samfunnet i Arktis og stiller spørsmål til hvordan arkitektur i Arktis forholder seg til språk og makt. I tilknytning til festivalen vil det bli arrangert et seminar som tar opp denne tematikken.

GjestHelene Hokland