MARIT PAASCHE

På AMIFF vil Marit Paasche holde et foredrag om filmen «Hiroshima mon amour», i forbindelse med visningen av filmen. Den er fra 1959, laget av Alain Resnais sammen med forfatteren Marguerite Duras. Handlingen er satt til Hiroshima et tiår etter at byen ble rammet av atombomben. Filmen rører ved traumet av hendelsen, og mediterer over både offentlige og private strategier for å huske og responderer på den. Foredraget baserer seg på essayet "Fra Bedford Falls til Hiroshima" i boken Et annet lerret. Fire historier om film og billedkunst, av Marit Paasche (Feil forlag, 2103).

Marit Paasche er kunsthistoriker, kritiker og kurator. Hun var forskningsleder ved Videokunstarkivet i perioden 2013-2015, og har film- og videokunst som sitt spesialfelt. Dette er også et tema som har vært gjenstand for flere bøker fra Paasche's side, blant andre Lives and Videotapes: The Inconsistent History of Norwegian Video Art (Feil forlag, 2015) og Et annet lerret. Fire historier om film og billedkunst (Feil forlag, 2013). I tillegg har hun vært medredaktør av We Are Living on Star (Sternberg Press, 2014), A Thousand Eyes: Media Technology, Law, and Aesthetics (Sternberg Press, 2011) og Urban Images: Unruly Desires in Film and Architecture (Sternberg Press 2011). I år kom hun ut med kritikersuksessen Hannah Ryggen. En fri på Pax forlag. 

Paasche har omfattende undervisningsaktivitet ved Kunstakademiet i Oslo og ved andre kunstakademier, og hun har kuratert flere store utstillinger. Blant de siste er Vi lever på en stjerne på Henie Onstad Kunstsenter, som hun var ansvarlig for sammen med Tone Hansen i 2014, og Det menneskelige mønster, som hun gjorde med Will Bradley på Kunsthall Oslo i 2011.

GjestHelene Hokland