SpareBank 1 Nord-Norge støtter AMIFF!

Banksjef Mona Slåtto Olsen ved SpareBank1 Nord-Norge og festivalsjef Helene Hokland, AMIFF

Banksjef Mona Slåtto Olsen ved SpareBank1 Nord-Norge og festivalsjef Helene Hokland, AMIFF

Vi er utrolig takknemlige for at SpareBank 1 Nord-Norge har inngått treårig hovedsamarbeidspartneravtale med oss, Arctic Moving Image & Film Festival (AMIFF) som skjer for tredje gang i Harstad 18. - 21. oktober i år. Uten denne støtten ville det ha vært svært vanskelig å lage festival. Støtten fra SpareBank 1 Nord-Norge gjør det lettere for oss å lage en festival av god kvalitet, samt sikrer videre drift. Når man løfter sammen får man alt så mye bedre til!

Banksjef Mona Slåtto Olsen ved avdeling Harstad, SpareBank 1 Nord-Norge sier følgende:

"– Festivalbyen Harstad har ambisjoner om liv gjennom hele året. Etter Glød-konserten sa jo næringsforeningen at Harstad trenger flere festivaler i løpet av året, og at Glød viste at vi har stort potensial som festivalby. Dette er tanker vi som lokalbank både applauderer, og tar ansvar for, blant annet gjennom å støtte Arctic Moving Image & Film Festival.

– Gjennom Samfunnsløftet ønsker vi å være med på å skape aktivitet i byen og styrke vår lokal identitet og tilhørighet i nord. AMIFF bidrar til begge deler, både gjennom livet de skaper i byen og filmene fra nord som står på programmet."

fb header.jpg

Du kan lese om våre andre støttespillere her.

Arctic Moving Image & Film Festival (AMIFF) skjer for tredje gang i Harstad 18. - 21. oktober.

Vi inviterer til en langhelg full av store kunst- og filmopplevelser, i og utenfor kinoen. Interessante paneldiskusjoner, foredrag, Q&A’s og verksteder, film og aktiviteter for barn og ungdom.

AMIFF feirer film i alle sine kunstformer, gjennom fortid, nåtid og fremtid, og utforsker samfunnet vårt, i vår Arktiske bakgård og verden for øvrig. Vi viser både narrativ film, og ‘bevegelige bilder’ (moving image), altså videokunst, eksperimentell film og tidsbaserte installasjoner og skulpturer, som gir muligheten til å utforske berøringspunktet mellom disse. Vi har mange gjester fra rundt om i verden som kommer og presenterer filmene, kunsten og deltar i debattene.

Se fullt program og kjøp billetter her.

Helene Hokland