Kristian Skylstad er gjestekurator for AMIFF 2019

Kristian Skylstad

Kristian Skylstad

Vi er stolte over å kunne presentere Kristian Skylstad som gjestekurator for AMIFF 2019. Årets tema er “Sannhet og myter”.

Kristian Skylstad, som er kunstner og kurator basert i Berlin og driver det kunstnerstyrte visningsstedet Noplace, har valgt årets kunstnerprofiler Jon Eirik Kopperud, Yafei Qi og Johanna Billing. Disse kunstnerne jobber alle i rommet mellom det fiktive og reelle. De forholder seg til skillene mellom dokumentar og fiksjon på en flytende måte, uten å manipulere eller spekulere i film og videomediets evne til å forføre.

Kopperud (f. 1981 i Kongsberg) er utdannet ved KHIO og jobber med filmatiske iscenesettelser som på ulike måter skaper og bryter forbindelser mellom kropp og språk og mellom lyd og bilder. Han vil produsere et nytt filmatisk kunstprosjekt i Harstad og Oslo for festivalen.

Yafei Qi (f. 1987 i Kina), basert i Berlin, er en filmskaper og videokunstner, og hennes verk undersøker sammenstøtene mellom kulturelle normer og tradisjonelle verdier og tankegangen til et globaliserende kinesisk samfunn. Et program med hennes filmer vil presenters på festivalen.

Både Jon Eirik og Yafei vil være tilstede for å bidra i presentasjoner, intervju og panel.

Johanna Billing (f. 1971 i Jönköping) har jobbet med film og videokunst siden 1999. Hun involverer grupper av mennesker i produksjonen av sine cinematiske arbeider delvis basert på workshops, improvisasjon og manus. Filmene adresserer og utforsker forhold mellom det private og offentlige. Det vil presenteres et retrospektivt tverrsnitt av hennes filmatiske og videografiske produksjoner under AMIFF 2019.

AMIFF inviterer til paneldiskusjon om oppløsningen av sannhet og myter i video og film, utarbeidet og ledet av Kristian Skylstad. Deltakere: Nicolas Norton (kunsthistoriker og skribent), Yafei Qi (kunstner) og Kristian Skylstad (kunstner og kurator).

Kuratortekst AMIFF 2019 - Kristian Skylstad:

“Video og film er de to mediene som i dag opplever den mest agressive oppløsning av skillet mellom sannhet og myter. Troverdighet er dokumentaren sin base, reisverket den står på, for dermed å opplyse uten manipulasjon. Ideelt sett. Filmens appell er fundamentert i dens evne til å forføre sitt publikum inn i en assemblage av teater, musikk, lydbilde og narrativ, inn i en ideelt sett komplett parallell virkelighet. Her blir mediet et forvrengt speilbilde av det reelle, åpent for tolkninger og personlig koloritt, for å stimulere fantasien til å forestille seg en annen verden, samtidig som man forstår mer av tilværelsen. Michael Haneke inverterte for en stund siden Jean-Luc Godard sitt sitat: «Fotografi er sannhet. Filmen er sannhet 24 bilder i sekundet» til; «En spillefilm er 24 løgner i sekundet.» Denne hyperbolen basert på en selvfølgelighet, vrengt og filleristet, beskriver filmens tilstand i god tid før holdningen endte opp med å prege hele vår virkelighetsoppfatning. Han påstår i likhet med Godard at filmer som fungerer som underholdning gir enkle svar, men til syvende og sist fungerer kynisk, da denne typen film nekter seerne å tenke. Lager man et åpent filmatisk verk vil en kinosal med noen hundre mennesker skape flere hundre forskjellige filmer, via sin persepsjon, basert på den enkeltes tolkningevne og ønske. Det er i dette landskapet den kunstneriske filmen opererer. Her finner man nøkkelen til en film som behandler myter og sannhet som et instrument til å oppfordre betrakteren til å se dypere inn i premisset for sitt samfunn og grunnlaget for sin virkelighetsoppfatning.“ - Kristian Skylstad

Bio:

Kristian Skylstad (født 1982 i Oslo) er en norsk kunstner og kurator som hovedsakelig jobber med fotografi, poesi, collage, video og skulptur. Arbeidene til Skylstad dreier seg ofte rundt individets adferd og følelsesliv, og destillerer de gjennomgripende sosiologiske inkvisisjonene til tekst og fotografisk arbeid ubundet av kontekst. Hans arbeider utforsker menneskelige problemstillinger gjennom iscenesettelse av forskjellige former for kjedsomhet, apati, kynisme og maktesløshet. Skylstads arbeid er assosiert med en generasjon av unge norske kunstnere som på 2000-tallet la vekt på det konseptuelle og postmediale. Hans metoder forfølger og reaktiverer holdningene til Neorealismo og Infrarrealismo. De siste årene har hans primære fokus vært konsekvensene av folkemord, noe som har ført til omfattende studier og fotografiske prosjekter i Silesia (Polen) og Kambodsja. For øyeblikket forholder hans verk seg til kunstig intelligens og sosial fremmedgjøring i forbindelse med teknologisk utvikling. Han bor og arbeider i Berlin og Villa Faraldi.

Skylstad har deltatt i etablering og ledelse av flere kunstnerdrevne gallerirom i Oslo. Hans kunstneriske praksis er kombinert med undervisning og journalistikk, for det meste knyttet til film, fotografi og samtidskunst. Han er grunnlegger og medlem av Noplace (Oslo), som han driver med Petter Buhagen og Hans Christian Skovholt.

Helene Hokland