Årets etablerte profil - Lene Berg

Vi er glade for å meddele at internasjonalt anerkjente Lene Berg er årets etablerte kunstnerprofil på AMIFF. Hun kommer til Harstad med tre av sine filmer, Kopfkino (2012), Gompen (2014) og The Weimar Conspiracy (2007), som vil introduseres av kunstneren selv. Etter filmene vil hun samtale om sin kunstnerpraksis som motsetter seg kategoriseringer, med kurator Sarah Schipschack. Schipschack er årets gjestekurator, og kuraterer også årets bestillingsverk av Ørjan Amundsen.

Kopfkino_filmstill_4.jpg

Still fra Kopfkino.

 
_H9A3558 (original) (1).jpg

Tekst av kurator Sarah Schipschack (på engelsk):

Lene Berg is a Norwegian artist originally trained as a film director at Stockholm's Dramatiska Institutet. Working without preconceived concepts or established norms, her projects are incised, humorous and often outside the cultural consensus. Berg uses moving image, installation, text, and photography – her projects often contains all of these mediums. One could say Lene Berg's production invests in reforming and reshaping storytelling. In her moving image works, Berg investigates questions about truth and falsehood, reflecting political issues in personal stories from our recent cultural history. By merging facts and fiction, her moving image work interrogates in contradictions and how history and storytelling is made and narrated. 

 

Still fra Gompen og Kopfkino.

 

På AMIFF vil hun vise tre verker, alle fra de siste ti årene:

I Kopfkino (2012), en spillefilm fra 2012, møter vi en gruppe på åtte damer som arbeider i et S&M studio, sittende bak et bord på en scene, alle vent mot kamera, snakkende om rollespill og makt. Samtalene og kamerabevegelsene er begge frigjorte fra konvensjonelle begrensninger. 

Gompen (2014) er en isenesatt høring som tar for seg overvåking i Norge, av det norske samfunnet under den kalde krigen. Filmen er en hybrid av historiske fakta og fiksjon, og debatten knyttet til nasjonal sikkerhet versus individets rett til privatliv, er en tematikk som er like relevant i dag. 

The Weimar Conspiracy (2007) viser i syv kort episoder, hvordan filmskaperen Lene vandrer rundt i Weimar, der hun utforsker de mange akkumulerte historiske minnene, og betydningen de har i dag. 

 

Om gjestekurator Sarah Schipschack: 

Sarah Schipschack er en filmkurator, programmerer, og produsent, basert i Leipzig, Tyskland og i Tromsø. De siste 15 årene har Sara stått bak flere initiativer for formidling av art house film, og eksperimentell film - Artists' Moving Image/Kunstners bevegelige bilder. Hennes siste initiativ,  Polar Film Lab, en analog film lab i Tromsø, ble etablert i 2016 sammen med kunstneren og filmskaperen Emilija Skarnulyte fra Litauen. Hun underviser også i et fag om kunstners bevegelige bilder ved Nordland Film- og kunstfagskole i Kabelvåg. Sarah er gjestekurator for den andre utgaven av AMIFF i Harstad, der hun setter sammen en miniretrospektiv av den anerkjente kunstneren Lene Berg, og kuraterer bestillingsverket,  det ambisiøse nye flerskjermsverket til Ørjan Amundsen. 

 

Visninger :

Gompen og andre beretninger om overvåking i Norge 1948-1989// Fredag 20. oktober kl.15.35 // Harstad Kino 

Weimar Conspiracy + Kopfkino + kunstnersamtale // Lørdag 21. oktober kl. 19.40 // Harstad Kino

 

NOHelene Hokland