Kristian Skylstad

Kristian Skylstad.jpg

Kristian er årets gjestekurator for Arctic Moving Image & Film Festival (AMIFF). Han har satt sammen et spennende program med kunstfilm av Johanna Billing og Yafei Qi, samt et bestillingsverk av Jon Eirik Kopperud. Han står også bak paneldiskusjonen som omhandler oppløsningen av sannhet og myter i film og bevegelige bilder, som er del av festivalen. Les mer om kuratorens prosjekt her.

Bio:

Kristian Skylstad (født 1982 i Oslo) er en norsk kunstner og kurator som hovedsakelig jobber med fotografi, poesi, collage, video og skulptur. Arbeidene til Skylstad dreier seg ofte rundt individets adferd og følelsesliv, og destillerer de gjennomgripende sosiologiske inkvisisjonene til tekst og fotografisk arbeid ubundet av kontekst. Hans arbeider utforsker menneskelige problemstillinger gjennom iscenesettelse av forskjellige former for kjedsomhet, apati, kynisme og maktesløshet. Skylstads arbeid er assosiert med en generasjon av unge norske kunstnere som på 2000-tallet la vekt på det konseptuelle og postmediale. Hans metoder forfølger og reaktiverer holdningene til Neorealismo og Infrarrealismo. De siste årene har hans primære fokus vært konsekvensene av folkemord, noe som har ført til omfattende studier og fotografiske prosjekter i Silesia (Polen) og Kambodsja. For øyeblikket forholder hans verk seg til kunstig intelligens og sosial fremmedgjøring i forbindelse med teknologisk utvikling. Han bor og arbeider i Berlin og Villa Faraldi.

Skylstad har deltatt i etablering og ledelse av flere kunstnerdrevne gallerirom i Oslo. Hans kunstneriske praksis er kombinert med undervisning og journalistikk, for det meste knyttet til film, fotografi og samtidskunst. Han er grunnlegger og medlem av Noplace (Oslo), som han driver med Petter Buhagen og Hans Christian Skovholt.

Michel Diniz de CarvalhoNO