HELGA-MARIE NORDBY

IMG_1402.JPG

For information in English, please scroll down.

Helga-Marie er gjestekurator for den tredje utgaven av AMIFF i Harstad, der hun har valgt kunstnerne Lars Laumann (f. 1975 i Brønnøysund) og Hedda Kristine Bremseth (f. 1986 i Stjørdal) som henholdsvis etablert og ung kunstnerprofil. Helga-Marie vil også delta i et panel om "formidling av film og bevegelige bilder i det offentlige rom", moderert av Mike Sperlinger. Stedsspesifikke kunstprosjekter preget av åpenhet, dialog og det uforutsigbare står sentralt i hennes kuratoriske virke, og viser seg tydelig i hennes kuraterte prosjekt for AMIFF 2018.

Helga-Marie Nordby har arbeidet aktivt som kurator og institusjonsleder i Norge siden 2002. De siste fire årene har hun hatt sin base i Berlin. Som kurator har hun lang erfaring med både tradisjonelle utstillingsformater og større utendørs prosjekter. Hun er bl.a. en av initiativtakerne til Salt – et nomadisk initiativ for kunst, kultur og miljø i Arktis. Hun kuraterte UKS-biennalen i 2004, LIAF 2010, Norsk Skulpturbiennale 2i 013, Seeable/Sayable på Kunstnernes Hus i 2016, Coast Contemporary 2017. Fra 2009-2012 var hun instituttleder for Kunstakademiet i Tromsø, og 2005-2009 daglig leder for Unge Kunstneres Samfund i Oslo. Hun har en master i kuratering fra Goldsmiths College i London, i tillegg til studier i kunsthistorie, teatervitenskap og filosofi ved Universitetet i Oslo. Nordby har vært leder for Lofoten International Art Festivals kunstneriske råd siden 2009. Hun satt også som Norges representant i ekspertgruppen for Nordisk ministerråds kunst- og kulturprogram (2012-2016). Hun er styremedlem i Kunst i Oslo (Kulturetaten Oslo kommune) og medlem i Norsk Billedhoggerforenings programråd, samt Kulturkirken Jakobs programråd. Nordby er kurator for Tegnetriennalen 2019. 


// Helga-Marie is guest curator for the third edition of AMIFF, where she has chosen Lars Laumann (b. 1975 in Brønnøysund) for the established artist profile and Hedda Kristine Bremseth (b. 1986 in Stjørdal) for the young artist profile. Helga-Marie will also participate in “Panel discussion about art in public spaces”. Site specific art projects marked by openness, dialgue and the unpredictable is central in har curatorial work, and this is seen clearly in her curatorial project at AMIFF 2018.

Helga-Marie Nordby has worked actively as curator and institutional leader in Norway since 2002. For the past four years, she has been based in Berlin. As a curator, she has extensive experience with both traditional exhibition formats and larger outdoor projects. She was one of the initiators of Salt - a nomadic initiative for art, culture and the environment in the Arctic. She curated the UKS Biennale in 2004, LIAF 2010, Norsk Skulpturbiennale 2i 013, Seeable / Sayable at Kunstnernes Hus in 2016, Coast Contemporary 2017. From 2009-2012 she was head of the department for the Academy of Fine Arts in Tromsø, and 2005-2009 Managing Director of Young Artists Society in Oslo. She holds a Master's degree from Goldsmith's College in London, as well as studies in art history, theater science and philosophy from the University of Oslo. Nordby has been artistic director of Lofoten International Art Festivals since 2009.

 

Helene Hokland