Michel Pavlou

director's photo_M.Pavlou .jpeg

Michel Pavlou er født i Hellas og har sin utdanning i økonomi og visuell kunst fra Strasbourg og Nancy. Han arbeider fra flere land og har vært en av grunnleggerne av kunstnerinitiativet Atopia i Oslo. Over de siste ti årene har arbeidene hans utforsket forholdet mellom fiksjon og det dokumentariske, mellom det virtuelle og det faktiske. Gjennom bilder utforske han denne gjensidigheten. Kunstnerne jobbet først sammen under dette konseptet under markedsfestivalen Dobrý trh i Bratislava i 2016. Den gang var fortellingen om et lysfenomen de fleste i publikum aldri hadde opplevd. Med å nå vise arbeidene i Harstad kan en trygt hevde å ha brakt prosjektet hjem.

Michel bringer sammen med Martin Slaatto og Brynjar Bjerkem, LYS I BEVEGELSE (THE MOVEMENT OF LIGHT) til Harstad under AMIFF. De tre jobbet først sammen med dette konseptet under markedsfestivalen Dobrý trh  i Bratislava i 2016. Den gang var fortellingen om et lysfenomen de fleste i publikum aldri hadde opplevd. Med å nå vise arbeidene i Harstad kan en trygt hevde å ha brakt prosjektet "hjem". Les mer om det her // Read more here: http://www.amiff.no/image-2017/2017/10/4/lys-i-bevegelse-the-movement-of-light

Helene Hokland