Martin Slaatto

IMG_5999.JPG

Martin Slaatto er født i Norge og er utdannet danser og skuespiller fra London og Oslo. Han har erfaring som utøvende kunstner siden 1973 og foretrekker gjerne arenaer utendørs. Prosjektene hans befinner seg i brytningen mellom dans, teater, performance og installasjon. Gjennom gruppeprosjekter bruker han ulike bevegelsesmåter, stillinger og sinnstilstander for å skape refleksjon rundt kroppsbevegelse.

Martin bringer sammen med Michel Pavlou og Brynjar Bjerkem, LYS I BEVEGELSE (THE MOVEMENT OF LIGHT) til Harstad under AMIFF. De tre jobbet først sammen med dette konseptet under markedsfestivalen Dobrý trh  i Bratislava i 2016. Den gang var fortellingen om et lysfenomen de fleste i publikum aldri hadde opplevd. Med å nå vise arbeidene i Harstad kan en trygt hevde å ha brakt prosjektet "hjem". Les mer om det her // Read more here: http://www.amiff.no/image-2017/2017/10/4/lys-i-bevegelse-the-movement-of-light

Helene Hokland