Jon Nordenson

jonnor-presse.jpg

Jon Nordenson er Postdoktor - Institutt for kulturstudier og orientalske språk i arabiske studier. Ble tildelt "Babylonprisen" for 2011, delt ut av "Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøsten og Nord- Afrika" for beste bidrag fra yngre forskere. Er for tiden forsker ved prosjektet "Climate Change and Energy Transition in the Middle East - Discourse, practice, and state-society relations (GreenMENA)." Skrev doktorgradsavhandling med spørsmål: Legger internett til rette for demokratisering og annen politisk og sosial endring i Midtøsten?

Jon Nordenson deltar i panelet "These Cameras Stay On", kuratert av Anastasia Patsey. Les mer om det her: http://www.amiff.no/seminar-2017/2017/10/5/these-cameras-stay-on-anastasia-patsey

Helene Hokland