Itonje Søimer Guttormsen

Itonje portrett-kopi.jpg

Itonje Søimer Guttormsen (f. 1979) er utdannet filmregissør fra Akademin Valand og Den norske filmskolen, og utforsker filmformatet fra ulike vinkler gjennom egen film- og scenekunstproduksjon, og som grunnlegger og kunstnerisk leder for ByFlimmer. Itonje kuraterer Cinema Kapella til AMIFF i Harstad kikre og er også del av programmet "Fresh Nordic Voices, Then and Now" med filmen "Retrett".

Les mer om Cinema Kapella her: http://www.amiff.no/kinomatisk-2017/2017/10/20/cinema-kapella-no-home-movie. Og om "Retrett" her: http://www.amiff.no/verksted-2017/2017/10/4/fresh-nordic-voices-then-and-now

Helene Hokland