Brynjar Bjerkem

Brynjar 01.jpeg

Brynjar er programsjef for TrAP og kommer til festivalen som kurator for verket “Lys i bevegelse” ute i byrommet. Verket ble opprinnelig kuratert og produsert av TrAP av Brynjar i Bratislava. Han er utdannet cand. polit med sosialantropologi som spesialfelt. Videre har han arbeidet som norsk korrespondent for det internasjonale Zebra nettverket og var programkoordinator og daglig leder for Film Fra Sør-festivalen inntil han kom med i Du store verden! i 1997. Brynjar var med i TAMTAM-nettverkets styringsgruppe inntil han ble ansatt i Du store verden!

Brynjar har med forskjellig intensitet arbeidet med kuratering av filmprogram i drøye 20 år, mest omfattende som programansvarlig hos Film Fra Sør i tidsrommet 1995-97 og senere som del av samme festivals programråd til og med 2012. Senest har han gjennom sin nåværerende arbeidsplass TrAP satt sammen korresponderende filmprogram på Cinemateket i Bergen til utstillingene Mother Tongue (2015) og Transcultural Flux (2016) og kuratert programserier til Kortfilmfestivalen (2016) og Performance Art Oslo 2016. Han var co-kurator for utstilling med Apichatpong Weerasethakul på Stenersenmuseet i 2013. 

Brynjar bringer sammen med Michel Pavlou og Martin Slaatto LYS I BEVEGELSE (THE MOVEMENT OF LIGHT) til Harstad under AMIFF. De tre jobbet først sammen med dette konseptet under markedsfestivalen Dobrý trh  i Bratislava i 2016. Den gang var fortellingen om et lysfenomen de fleste i publikum aldri hadde opplevd. Med å nå vise arbeidene i Harstad kan en trygt hevde å ha brakt prosjektet "hjem". Les mer om det her // Read more here: http://www.amiff.no/image-2017/2017/10/4/lys-i-bevegelse-the-movement-of-light

Helene Hokland