Back to All Events

SHUT UP CHILD, THIS AIN`T BINGO


Foto: Kjersti Andvig

Foto: Kjersti Andvig

ÅRETS RETROSPEKTIV AV ETABLERT KUNSTNERPROFIL


STED: HARSTAD KINO OG BIBLIOTEKET I HARSTAD

FREDAG 19. OKT KL.21.30 // SHUT UP CHILD, THIS AIN`T BINGO//HARSTAD KINO SAL 2

LØRDAG 20. OKT KL.18.00// FILMPROGRAM OG SAMTALE MED KURATOR// HARSTAD KINO SAL 2

KONTINUERLIGE VISNINGER 19. OKT KL.10.00-16.00 OG 20. OKT KL. 10.00-14.00// BOOK STORE SCENE (2007) OG DUETT (2010) // BIBLIOTEKET I HARSTADFilmvisningene innledes av Helga-Marie Nordby og avsluttes med en samtale mellom kunstner og kurator.

FILMPROGRAM LARS LAUMANN

FREDAG 19. OKTOBER KL. 21.30 I HARSTAD KINO SAL 2

SHUT UP CHILD, THIS AIN`T BINGO 2009, (59 min), engelsk uten tekster

Filmen er et dokumentarisk portrett av forholdet mellom den norske kunstneren Kjersti Andvig og insatte Carlton Turner som sitter på «death row» i et fengsel i Texas. Carlton og Kjersti innleder et romantisk og kunstnerisk samarbeid. Laget i samarbeid mellom Lars Laumann og Kjersti Andvig. (Foto over: Kjersti Andvig)

LØRDAG 20. OKTOBER KL. 18.00 I HARSTAD KINO SAL 2

MORRISSEY FORETELLING THE DEATH OF DIANA

2006 (16 min), norsk voice over

Filmen er en montasje av eksisterende filmklipp som utvikler seg til en konspiratorisk og labyrintisk fortelling om to populærkulturelle ikoner.

BERLINMUREN 2008 (24 min), engelsk

Filmen tar for seg historien til den svenske kvinnen Eija- Riita Berliner-Mauer og hennes kjærlighetsforhold til Berlinmuren som hun giftet seg med i 1979 og tok etternavnet til. I filmen beskriver hun sitt seksuelle og følelsesmessige forhold til objekter, og spesielt til Berlinmuren. Hun snakker også om den sorgen hun har opplevd etter at hun mistet sin ’mann’, da Berlinmuren ble revet i 1989.

PRIMA, SECUNDA, Africa 2014 (22 min), norsk

Filmen tar utgangspunkt i norsk og afrikansk kystkultur med et fokus på eksport av norsk tørrfisk, utgjør en odyssé gjennom de vidt forskjellige miljøene i Norge og Vest- Afrika som oppstår omkring denne industrien. Filmen ble laget i samarbeid med kunstneren Kjersti G. Andvig i forbindelse med Grunnlovsjubileet i 2014.

SEASON OF MIGRATION TO THE NORTH 2016 (23 min), engelsk

I denne filmen forteller Eddie Ismael sin historie etter å ha ankommet Norge som flyktning fra Sudan. Som en parallell historie gjenfortelles dagboksnotatene til Ruth Maier som kom som østerriksk flyktning til Norge under andre verdenskrig. Filmen kobler på denne måten samtiden til historien og det internasjonale til det lokale.


IMG_1586.JPG

Om
Lars Laumann (f. 1975) er en av Norges mest anerkjente kunstnere internasjonalt. Etter mange år i utlandet bl.a. Berlin og Brüssel, er han nå igjen basert i sin fødeby Brønnøysund. Hans filmer og installasjoner bryter ned grenser mellom dokumentar og iscenesettelse, lånt og skapt, fiksjon og fakta. Gjennom å filme, redigere og sammenstille funnet materiale og erfarte fortellinger, skaper Laumann virtuose filmcollager med et omfattende persongalleri. Han henter sin inspirasjon fra populærkulturens utkanter og utforsker mennesker som befinner seg utenfor normen. Tvetydighet og det usikre angir grunntonen i hans filmer. Med et globalt blikk på så vel populærkulturelle ikoner som samtidige politiske forhold, belyser han de mer komplekse kreftene i vår kultur. Lars har bl.a. blitt vist ved prestisjetunge institusjoner som MoMA og New Museum i New York, samt Kunsthalle Basel og Tate Modern. I Norge har han bl.a. vært presentert på Nasjonalmuseet, Astrup Fearnley og Kunstnernes Hus, og i 2017 var han nominert til Lorck Schives kunstpris. AMIFF 2018 vil presentere en retrospektiv av Laumanns filmer.


 

Earlier Event: October 19
TIDAL PULSE
Later Event: October 20
INTERNATIONAL OPEN CALL 2018